Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dendrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.4s.DEN.NI.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendrologia
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Poznanie systematyki, morfologii, wymagań siedliskowych, występowania krajowych gatunków drzew i krzewów oraz walorów dekoracyjnych ozdobnych roślin drzewiastych, rodzimych i aklimatyzowanych, przystosowanych do uprawy w Polsce. Nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków w stanie ulistnionym i bezlistnym. Poznanie asortymentu odmian roślin drzewiastych uprawianych w Europie środkowej oraz kryteriów ich stosowania w terenach zieleni.

Pełny opis:

Żywopłoty – typy i funkcje. Dobór roślin ze względu na wymagania siedliskowe i dekoracyjność.

Rośliny drzewiaste w pasach ulicznych. Warunki wzrostu, zagrożenia. Kryteria doboru.

Krzewy iglaste i liściaste do zakrzewień masowych w zieleni miejskiej

Drzewa w krajobrazie otwartym – zagrożenia, walory plastyczne. Kryteria doboru.

Drzewiaste rośliny okrywowe – dobory siedliskowe, zalety i wady, tempo wzrostu, zastosowania.

Drzewa małych przestrzeni – formy naturalne i kulty wary. Morfologia i walory dekoracyjne. Zastosowanie w terenach zieleni.

Odmiany drzew o koronach parasolowatych i zwisłych. Morfologia. Walory dekoracyjne, zastosowanie w terenach zieleni.

Pnącza - morfologia, tempo wzrostu, odporność w warunkach miejskich, walory dekoracyjne, zastosowanie w terenach zieleni (rodzaje: Ampelopsis, Hydrangea, Celastrus, Vitis, Parthenocissus, Actinidia, Aristolochia, Fallopia, Akebia, Schisandra, Wisteria, Campsis, Lonicera).

Charakterystyka róż botanicznych (Rosa) i ich odmian. Zastosowanie.

Rodzaj Rhododendron - najważniejsze grupy uprawne, wymagania środowiskowe, walory dekoracyjne, tempo wzrostu, zastosowanie w TZ.

Wrzosowisko. Walory dekoracyjne, zastosowanie drzew, krzewów i krzewinek z rodzajów Andromeda, Arctostaphylos, Calluna, Daboecia, Empetrum, Enkianthus, Erica, Gaultheria, Kalmia, Leucothoe, Pieris.

Drzewa i krzewy ogrodów skalnych i ogrodów na dachach.

Rzadko spotykane gatunki i odmiany roślin drzewiastych: nagozalążkowych i okrytozalążkowych . Specyfika zastosowania.

Kolekcyjne założenia dendrologiczne: Arboretum, Aceretum, Pinaetum, Rosarium.

Rozpoznawanie taksonów w inwentaryzacji drzewostanu. Cele, metoda, analiza danych.

Drzewa i krzewy o dekoracyjnej korze lub pędach - walor zimowy. Zasoby dendrologiczne kolekcji przy Wydziale Ogrodniczym – zajęcia terenowe.

Rozpoznawanie drzew i w terenach zieleni Krakowa

Szata wiosenna roślin drzewiastych – zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym.

Ocena walorów dekoracyjnych i użytkowych gatunków i odmian roślin żywopłotowych – drzewa i krzewy liściaste w kolekcji dendrologicznej WBiO.

Ocena walorów dekoracyjnych i użytkowych gatunków i odmian roślin żywopłotowych – drzewa i krzewy iglaste.

Drzewa i krzewy na stanowiska o podwyższonym zasoleniu (ulice, ronda, tereny rekultywowane)

Drzewiaste rośliny okrywowe. Rozpoznawanie. Ocena rozrastania, walorów estetycznych i prawidłowości zastosowania.

Odmiany drzew o koronach parasolowatych i zwisłych. Rozpoznawanie. Problemy pielęgnacji. Ocena prawidłowości zastosowania.

Drzewa małych przestrzeni – odmiany o niewielkich, regularnych, „geometrycznych” koronach. Rozpoznawanie. Problemy pielęgnacji. Ocena prawidłowości zastosowania..

Ocena zagospodarowania dendrologicznego ogrodów przydomowych na przykładzie Woli Justowskiej w Krakowie.

Pnącza z rodzaju: Hydrangea, Celastrus, Vitis, Parthenocissus, Actinidia, Aristolochia, Fallopia, Akebia, Schisandra, Wisteria, Campsis, Lonicera, Clematis – inwentaryzacja rysunkowa w kolekcji pnączy WBiO Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ocena przydatności pnączy do konkretnych podpór.

Drzewa i krzewy w ogrodach roślin wrzosowatych – stanowisko, pokroje, cechy morfologiczne i zestawienia kompozycyjne – zajęcia terenowe w Kolekcji Roślin Ozdobnych w Tomaszkowicach.

Właściwości plastyczne roślin drzewiastych. Drzewo jako dynamiczny element układu kompozycyjnego – zajęcia terenowe na Krakowskich Plantach.

Wykonanie inwentaryzacji fragmentu drzewostanu zadanego terenu. Zestawienie tabelaryczne roślin i naniesienie na podkład geodezyjny.

Literatura:

1. Literatura podstawowa:

2. Seneta W., Dolatowski J. 2004. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Seneta W. 1987. Drzewa i krzewy iglaste. PWN.

4. Seneta W. 1991-1996. Drzewa i krzewy liściaste A-H. Wydawnictwo Naukowe PWN.

5. Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL.

6. Literatura uzupełniająca:

7. Aichele D. I. R., Schwegler A. 1998. Jakie to drzewo?. PWRiL.

8. Aas G., Riedmiller A.1994. Drzewa. Encyklopedia kieszonkowa. Muza S.A.

9. Combes A.J. 1996. Drzewa. Wydawnictwo Wiedza i życie.

10. Godet Jean-Denis, 1997. Drzewa i krzewy rozpoznawanie gatunków. Multico, Warszawa

11. Jonson Owen. 2009. Przewodnik Colinsa, Drzewa. Multico Oficyna Wydawnicza

12. Łukasiewicz A. Rośliny okrywowe. PWRiL. 2003

13. Marczyński S. 2008. Clematis i inne pnącza ogrodowe. Multico Oficyna Wydawnicza.

14. Muras P., Frazik–Adamczyk M. 2002. Żywopłoty. Wydawnictwo Plantpress

15. Szymanowski T. 1974. Rozpoznawanie drzew i krzewów ozdobnych w stanie bezlistnym. PWRiL

16. Rocznik Dendrologiczny. Rocznik sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

17. Katalog roślin - drzewa, krzewy, byliny. 2011. Związek Szkółkarzy Polskich. Agencja Promocji Zieleni .Warszawa.

18. Grzeszczak-Nowak. H. Muras P. 2014. Różaneczniki i azalie. Officina Botanica Sp.oo., Kraków

19. Nowak H. i T. 2003. Arboretum w Wojsławicach. http://www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/wojs/arboretum

20. Nowak T.J. i wsp. 2003. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/

Efekty uczenia się:

Wiedza

Nazywa gatunki i odmiany drzew i krzewów ozdobnych

Określa pochodzenie, mrozoodporność i wymagania siedliskowe obcych gatunków drzewiastych

Zna rodzime gatunki drzewiaste, opisuje ich zasięgi i wskazuje ich przydatność w TZ

Opisuje cechy dekoracyjne, walory estetyczne drzew i krzewów.

Wskazuje zastosowanie drzew i krzewów w parkach i ogrodachna podstawie ich walorów dekoracyjnych, wymagań siedliskowych, mrozoodporności oraz odporności na czynniki stresowe.

Umiejętności

Posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną roślin drzewiastych i rozpoznaje gatunki i odmiany rosnące w terenach zieleni i ogrodach

Wykonuje dokumentację fotograficzną, zielnikową, inwentaryzacje dendrologiczna, niezbędną do prac projektowych

Dobiera gatunki i odmiany drzew do określonych warunków siedliskowych i wymagań projektowych

Kompetencje społeczne

Ma świadomość i potrzebę dalszego poszerzania i aktualizacji wiedzy dendrologicznej

Dostrzega rolę roślin drzewiastych jako ważnego elementu kształtującego środowisko przyrodnicze i krajobraz

Ocenia wpływ i skutki stosowania roślin drzewiastych w TZ, w tym wpływ na estetykę otoczenia

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

731 egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Muras
Prowadzący grup: Monika Czaja, Magdalena Kulig, Zofia Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulig
Prowadzący grup: Magdalena Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czaja, Magdalena Kulig
Prowadzący grup: Monika Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.