Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Żywność funkcjonalna i suplementy diety

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.ZFD.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywność funkcjonalna i suplementy diety
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z aspektami stosowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, co jest istotnym czynnikiem w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia. Studenci zapoznają się z charakterystyką żywności funkcjonalnej, wzbogaconej i suplementów diety o różnym przeznaczeniu. Poznają podstawy prawne i zasady rejestracji tych środków spożywczych. Poznają rośliny lecznicze i ich przetwory stanowiące surowiec w żywności funkcjonalnej i suplementach diety. Student zapozna się z bioaktywnymi składnikami żywności o korzystnym wpływie na zdrowie człowieka oraz z substancjami fitochemicznymi występującymi w surowcach roślinnych. Student osiągnie umiejętność korzystania z informacji w znakowaniu produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Pełny opis:

Charakterystyka i klasyfikacja żywności funkcjonalnej i suplementów diety – podstawy prawne, zasady rejestracji. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - definicja i zakres

Charakterystyka roślin leczniczych i ich przetworów jako składników żywności funkcjonalnej – warzywa, owoce, zboża i zioła

Charakterystyka bioaktywnych składników żywności, odpowiadających za właściwości zdrowotne: oligosacharydy, poliole, cholina, lecytyna, stanole i sterole, prebiotyki, probiotyki, synbiotyki, błonnik komórkowy, aminokwasy i peptydy, NNKT, witaminy i składniki mineralne

Interakcje pomiędzy składnikami zawartymi suplementach diety a lekami

Analiza składu chemicznego żywności w małym stopniu przetworzonej: żywność hermetycznie pakowana (tacki, folia), mrożonki, susz (liofilizacja), kwaszenie

Analiza składu chemicznego etykiet wybranych suplementów witaminowych, mineralnych, enzymatycznych, aminokwasowych, NNKT oraz ekstraktów z zielonej herbaty, aloesu i Ginko biloba. Korzystanie z informacji zawartych w znakowaniu produktów wzbogaconych

Opracowanie przykładowej diety wzbogaconej o suplementy diety wg dziennego zapotrzebowania organizmu

Literatura:

Prawo żywnościowe. W: Podręcznik do dietetyki (red. Jarosz M.) - Stoś K., Wierzejska R., Jarosz M. Instytut Żywności i Żywienia Warszawa 2012

Żywność specjalnego przeznaczenia. W: Podręcznik do dietetyki (red. Jarosz M.) - Stoś K. Instytut Żywności i Żywienia Warszawa 2012

Produkty wzbogacane. W: Podręcznik do dietetyki (red. Jarosz M.) - Kunachowicz H., Ratkowska B., Wojtasik A. Instytut Żywności i Żywienia Warszawa 2012

Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja - Jarosz M. Instytut Żywności i Żywienia Warszawa 2012

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. W: Podręcznik do dietetyki (red. Jarosz M.) Stoś K. Instytut Żywności i Żywienia Warszawa 2012

Dyrektywa 2009/39/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. OJ L 124; 20,5

Dyrektywa Komisji 1999/21/WE z 25 marca 1999 r. o żywności dietetycznej specjalnego przeznaczenia medycznego ze zmianę 2006/141/EC

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z dnia 31 lipca 2007)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 nr 171, poz. 1225)

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje i klasyfikuje żywność funkcjonalną i suplementy diety. Zna podstawy prawne i zasady rejestracji

Klasyfikuje gatunki warzyw, owoców, zbóż i ziół według zawartości substancji leczniczych

Zna bioaktywne składniki żywności funkcjonalnej odpowiadające za właściwości zdrowotne

Opisuje skutki źle zbilansowanej diety

Umiejetności

Analizuje zawartość składników bioaktywnych w żywności funkcjonalnej i suplementach diety

Potrafi zaplanować stosowanie żywności funkcjonalnej i suplementów dla grup o zróżnicowanym zapotrzebowaniu

Potrafi interpretować informacje składu chemicznego etykiet wybranych suplementów diety

Kompetencje społeczne

Analizuje zawartość składników bioaktywnych w żywności funkcjonalnej i suplementach diety

Potrafi zaplanować stosowanie żywności funkcjonalnej i suplementów dla grup o zróżnicowanym zapotrzebowaniu

Potrafi interpretować informacje składu chemicznego etykiet wybranych suplementów diety

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

Nie charakteryzuje i nie klasyfikuje żywności funkcjonalnej i suplementów diety, nie posiada wiedzy na temat podstaw prawnych, zasad rejestracji. Nie klasyfikuje gatunków warzyw, owoców, zbóż i ziół według zawartości substancji leczniczych. Nie zna bioaktywnych składników żywności funkcjonalnej. Nie opisuje skutków źle zbilansowanej diety203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo.Nie analizuje zawartości składników bioaktywnych w żywności funkcjonalnej i suplementach diety. Nie potrafi zaplanować stosowanie żywności funkcjonalnej i suplementów dla grup o zróżnicowanym zapotrzebowaniu. Nie potrafi interpretować informacje składu chemicznego etykiet wybranych suplementów diety. Nie jest świadomy wpływu żywności funkcjonalnej i suplementów diety na zdrowie człowieka, nie przypisuje im wagi. Nie potrafi pracować w grupie.

Na ocenę 3: Charakteryzuje i klasyfikuje żywność funkcjonalną i suplementy diety w niepełnym zakresie, posiada niepełną wiedzę na temat podstaw prawnych, zasad rejestracji. Nie potrafi sklasyfikować wszystkich gatunków warzyw, owoców, zbóż i ziół według zawartości substancji leczniczych. Nie zna wszystkich bioaktywnych składników żywności funkcjonalnej. Opisuje nie wszystkie skutki źle zbilansowanej diety. Analizuje ze znaczącymi błędami zawartość składników bioaktywnych w żywności funkcjonalnej i suplementach diety. Planuje błędnie stosowanie żywności funkcjonalnej i suplementów dla grup o zróżnicowanym zapotrzebowaniu. Nieprawidłowo interpretuje informacje składu chemicznego etykiet wybranych suplementów diety. Jest świadomy wpływu żywności funkcjonalnej i suplementów diety na zdrowie człowieka, nie przypisuje im wagi. Nie potrafi pracować w grupie. Na ocenę 4: Przedstawia normy zawartości dla różnych grup, analizuje nie wszystkie skutki źle zbilansowanej diety

Charakteryzuje i klasyfikuje żywność funkcjonalną i suplementy diety, posiada niepełną wiedzę na temat podstaw prawnych, zasad rejestracji. Klasyfikuje wybrane gatunki warzyw, owoców, zbóż i ziół według zawartości substancji leczniczych. Zna w okrojonym zakresie bioaktywne składniki żywności funkcjonalnej. Opisuje nie wszystkie skutki źle zbilansowanej diety. Analizuje z drobnymi błędami zawartość składników bioaktywnych w żywności funkcjonalnej i suplementach diety. Planuje z drobnym obarczeniem błedami stosowanie żywności funkcjonalnej i suplementów dla grup o zróżnicowanym zapotrzebowaniu. Nie do końca prawidłowo interpretuje informacje składu chemicznego etykiet wybranych suplementów diety. Jest świadomy wpływu żywności funkcjonalnej i suplementów diety na zdrowie człowieka, ale nie zawsze przypisuje im wagę. Potrafi pracować w grupie. Na ocenę 5: Charakteryzuje i klasyfikuje żywność funkcjonalną i suplementy diety, posiada wiedzę na temat podstaw prawnych, zasad rejestracji. Klasyfikuje gatunki warzyw, owoców, zbóż i ziół według zawartości substancji leczniczych. Zna bioaktywne składniki żywności funkcjonalnej. Opisuje skutki źle zbilansowanej diety. Analizuje zawartość składników bioaktywnych w żywności funkcjonalnej i suplementach diety. Potrafi zaplanować stosowanie żywności funkcjonalnej i suplementów dla grup o zróżnicowanym zapotrzebowaniu. Potrafi interpretować informacje składu chemicznego etykiet wybranych suplementów diety. Jest świadomy wpływu żywności funkcjonalnej i suplementów diety na zdrowie człowieka, przypisuje im znaczącą wagę. Potrafi pracować w grupie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)