Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zdrowotne aspekty wina

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.ZAW.SM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowotne aspekty wina
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy - obowiązkowy

Pełny opis:

W.

Francuski paradoks - na tle innych krajów

Winoterapia, zastosowanie wina w różnych aspektach zdrowia i urody

Wpływ wina na przyswajanie składników z pożywienia, interakcje ze składnikami żywności

Wpływ poszczególnych skladników wina na funkcjonowanie narzadów i całego organizmu w różych stanach fizjologicznych

Wpływ wina i jego poszczególnych składników na mikrobiom

Wina lecznicze, sposoby sporządzania, zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Wino, winorośl i produkty pochodne w przemysle i produktach kosmetycznych

Ćw.

Wytwarzanie kosmetyków na bazie winorośli na przykładzie mydła z oleju z pestek winogron

Metody sprawdzające proces filtracji i wpływ sposobów filtracji na zawatośc składników w winie

Wytwarzanie win leczniczych, w opraciu o zadana recepturę, sposoby zabezpieczenia produktu finalnego do przechowywania

Oznaczanie zawartosci witaminy C w winach

Literatura:

Podstawowa

Żywczak 2018. Nalewki i wina lecznicze. Receptury, właściwości zdrowotne,zalecenia. SBM

Domine 2014. Wino

Jackson 2014 Wine science.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

rolę odżywiania w tym wina na funkcję organizmu

jak składniki wina wpływają na różne aspekty zdrowia i urody

wpływ składników wina na florę bakteryjną przewodu pokarmowego

sposoby przygotowywania win leczniczych i wskazań do ich stosowania

możliwości zastosowania poszczególnych elementów morfotycznych winorośli w różnych dziedzinach gospodarki

Umiejętności - potrafi

wytworzyć produkt z pestek winogron i innych derywatów winogron do zastosowań kosmetycznych

przygotować składniki i wytworzyć zadane wino lecznicze oraz odpowiednio je przewchowywać

zastosować odpowiednie techniki do przygotowania materiału z winonorośli do dalszego przetwarzania

Kompetencje społeczne - jest gotów do

rozwiązywania problemów w grupie

wspóldziałania w grupie

pogłębiania wiedzy i horyzontów myślowych w zakresie tematu

Metody i kryteria oceniania:

test jednokrotnego wyboru (60% udziału w ocenie końcowej)

zaliczenie wszystkich ćwiczeń, aktywność w czasie omawiania uzyskanych wyników, test jednokrotnego wyboru (40% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)