Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce lecznicze i prozdrowotne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.SLP.SI.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surowce lecznicze i prozdrowotne
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Surowce lecznicze i prozdrowotne

kierunkowy-obowiązkowy

wymagania wstepne: zaliczenie przedmiotów z zakresu biochemii i botaniki

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do przedmiotu - znaczenie roślinnych surowców w lecznictwie współczesnym i profilaktyce zdrowotnej. Definicja i postacie leku roślinnego

Główne grupy związków biologicznie czynnych i surowce roślinne je zawierające. Znaczenie omawianych surowców w lecznictwie i profilaktyce zdrowotnej, ich wykorzystanie w kuchni i kosmetyce. Kolejno omawiane będą następujące substancje czynne i składniki prozdrowotne surowców roślinnych: olejki eteryczne, związki siarkowe, gorycze, saponiny, garbniki, antranoidy, śluzy i pektyny, błonnik pokarmowy, barwniki, kumaryny, alkaloidy, glikozydy nasercowe, fitosterole, glikozydy cyjanogenne, kwasy organiczne, tłuszcze (w tym NNKT i woski), witaminy i pierwiastki antyoksydacyjne, fenole proste i ich pochodne

Ćwiczenia:

Podziały roślinnych surowców leczniczych i szczegółowe zapoznanie z morfologiczną klasyfikacją ziół

Prezentacja roślinnych surowców w ujęciu podziału fitochemicznego (równolegle i w analogii do tematyki wykładów); cechy rozpoznawcze, budowa morfologiczna, podstawowe informacje o rozwoju gatunków roślin będących źródłem ich pozyskiwania

Literatura:

Podstawowa

Senderski M.E., 2017. Prawie wszystko o ziołach. Wyd. 3. Wydawnictwo M.E. Senderski, Podkowa Leśna

Kohlmünzer S. 2016. Farmakognozja. Wyd. 5. PZWL, Warszawa

Wyk B.E. van, Wink M. 2008. Rośliny lecznicze świata Ilustrowany przewodnik naukowy po najważniejszych roślinach leczniczych świata i ich wykorzystaniu. MedPharm, Wrocław

Strzelecka H., Kowalski J. (red.). 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. PWN, Warszawa

Uzupełniająca

Rumińska A., Ożarowski A. (red.). 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL Warszawa

Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T. 2004. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. PWN, Warszawa Carper J. 2017. Apteka Żywności. Vesper, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

aktywność fizjologiczną roślinnych surowców leczniczych i prozdrowotnych oraz ich zastosowanie w oparciu o zawarte w nich substancje czynne

znaczenie surowców pochodzenia roślinnego w żywieniu i produkcji żywności i rozumie na czym ono polega

działania niepożądane i konsekwencje niewłaściwego stosowania roślinnych surowców leczniczych

pochodzenie roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz biologię ich rozwoju

Umiejętności - potrafi:

rozpoznawać gatunki roślin leczniczych i prozdrowotnych oraz wymieniać ich surowce

oprawnie klasyfikować rośliny lecznicze

wskazać różnice między pokrewnymi gatunkami roślin wykorzystywanych w celach leczniczych a mylonymi z nimi

poprawnie przypisywać surowcom roślinnym kierunki działania leczniczego

prawidłowo identyfikować czynniki determinujące jakość surowców zielarskich

zdefiniować podstawowe postacie leku roślinnego

poprawnie rozpoznawać i klasyfikować surowce lecznicze i prozdrowotne

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

przekazywania innym informacji na temat korzyści i zagrożeń wynikających z wykorzystywania roślin leczniczych i prozdrowotnych

etycznej odpowiedzialności za wskazywanie bezpiecznego dla innych wykorzystywania roślin leczniczych

uświadamiania innym konsekwencji mylnej identyfikacji roślin i ich surowców stosowanych w lecznictwie i żywieniu

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny (50% udziału w ocenie końcowej)

sprawdzian wiedzy i ocena umiejetności wartościowania (50% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Ewa Capecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Ewa Capecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk, Agnieszka Szopa
Prowadzący grup: Agnieszka Szopa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Capecka
Prowadzący grup: Ewa Capecka, Barbara Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)