Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Substancje aktywne w produktach naturalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.SAP.NM.OOWXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Substancje aktywne w produktach naturalnych
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

kierunkowy - oboowiązkowy

Pełny opis:

W.

Podstawowe pojęcia zwiazane substancjami aktywnymi, budowa chemiczna, miejsce występowania

Procesy metaboliczne substancji aktywnych w organizmie ludzkim i ich wpływ na odpowiedź organizmu

Najważniejsze substancje aktywne w świetle najnowszych badań, techniki stosowane w ocenie aktywności biologicznej

Wpływ różnych czynników na zawartość substancji aktywnych w badanym materiale

techniki pozyskiwania i przechowywania substancji aktywnych

Ćw.

Oznaczaniezawartości wybranych kasów organicznych metodą izotachoforezy kapilarnej

Przygotowanie i pozyskiwanie ekstraktów z różnych części roślin do dalszych badań aparatem soxhleta

Oznaczanie zawartości garbników

Pozyskiwanie oleju z pestek winogron metodą tłoczenia i ekstrakcji, obliczanie wydajności procesu

Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastów w winach wybranymi metodykami

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak
Prowadzący grup: Mirosław Krośniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)