Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny ozdobne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.ROS.SI.OOGXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny ozdobne
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Stan i kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce; znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka.

Okresowość rozwoju: rośliny mono- i polikarpiczne; warunki naturalnego występowania roślin ozdobnych jako podstawa ich zastosowania w ogrodnictwie ozdobnym.

Systemy upraw roślin ozdobnych: otwarty grunt, osłony foliowe, szklarnie; Czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych: wymagania ekologiczne, gleba i podłoża, naczynia i pojemniki.

Uprawy szklarniowe: sterowanie procesem kwitnienia, spoczynek i pędzenie roślin ozdobnych, trwałość kwiatów ciętych i doniczkowych, zastosowanie substancji wzrostowych w produkcji kwiaciarskiej.

Szczegółowe wymagania siedliskowe i zasady uprawy pod osłonami roślin doniczkowych i na kwiaty cięte.

Walory dekoracyjne i cechy plastyczne zielnych roślin ozdobnych.

Rośliny gruntowe: biologia, zastosowanie i zasady doboru gruntowych roślin ozdobnych (rośliny okrywowe, skalne, wodne i nadwodne, rabatowe, kwietnikowe, balkonowe, runo parkowe, róże ).

Ozdobne rośliny cebulowe, bulwiaste i kłączowe.

Zasady rozmnażania generatywnego i wegetatywnego roślin ozdobnych.

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych: rośliny gruntowe jednoroczne, dwuletnie, byliny.

Roślinoznawstwo roślin ozdobnych uprawianych w szklarniach.

Projekt rabaty bylinowej i kwietnika.

Literatura:

Czekalski M. 2010. Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

"Monografia naukowa. Red. A. Bach, A. Kapczyńska, M. Malik i M. Maślanka, 2016. Współczesne kierunki badań nad roślinami ozdobnymi w Polsce. Wyd. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Jerzy M., Krzymińska A. 2005. Rozmnażanie wegetatywne roślin ozdobnych. PWRiL, Poznań.

Krause J., Lisiecka A., Szczepaniak S. 2004. Ozdobne rośliny jednoroczne i dwuletnie. Uprawa w gruncie. Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

Marcinkowski J. 2002. Byliny ogrodowe. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

stan i kierunki rozwoju produkcji roślin w Polsce oraz znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka

zagadnienia na temat roślin ozdobnych w aspekcie okresowości ich rozwoju, wymagań środowiskowych i możliwości zastosowania, zgodnych z warunkami naturalnego występowania

systemy uprawy (otwarty grunt, osłony foliowe, szklarnie) oraz czynniki agronomiczne uprawy roślin ozdobnych (wymagania ekologiczne, gleba i podłoża, naczynia i pojemniki)

wzrost, rozwój oraz wymagania wybranych roślin szklarniowych: kontrola spoczynku, sterowanie procesem kwitnienia, zwiększanie trwałości kwiatów, stosowanie substancji wzrostowych

kwalifikację zielnych ozdobnych roślin gruntowych pod względem ich cech biologicznych i walorów dekoracyjnych

umiejętności - potrafi

stosować różne metody generatywnego i wegetatywnego sposobu rozmnażania roślin ozdobnych

rozpoznawać rośliny ozdobne: rośliny szklarniowe, gruntowe: jednoroczne, dwuletnie i byliny

planować kompozycje ogrodowe z zielnych roślin ozdobnych (kwietnik, rabata)

kompetencje społeczne - jest gotów do

dalszego poszerzania wiedzy z zakresu roślin ozdobnych

organizacji pracy w małym zespole związanej z produkcją roślin ozdobnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny ograniczony czasowo (60% udział w ocenie końcowej).

zaliczenie projektu, sprawdzian wiedzy (40% udział w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska, Małgorzata Maślanka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.