Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny lecznicze i prozdrowotne w dietetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.RLD.SI.OOTXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny lecznicze i prozdrowotne w dietetyce
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie roli roślin w prawidłowym żywieniu człowieka. Studenci zapoznają się z właściwościami odżywczymi zbóż i wybranych produktów zbożowych, owoców i warzyw, roślin okopowych i oleistych wybranych używek oraz surowców egzotycznych z uwzględnieniem białek, cukrów, błonnika, tłuszczów, witamin, soli mineralnych. Zapoznają się z właściwościami leczniczymi poszczególnych produktów oraz ich wykorzystaniem w różnych rodzajach diet człowieka zdrowego.

Pełny opis:

Rośliny lecznicze i prozdrowotne w piramidzie zdrowia

Tabele składu produktów spożywczych jako źródło informacji o wartości odżywczej

Charakterystyka wartości odżywczej zbóż i wybranych produktów zbożowych

Charakterystyka wartości odżywczej warzyw i wybranych produktów warzywnych

Charakterystyka wartości odżywczej owoców i wybranych produktów owocowych

Charakterystyka wartości odżywczej roślin okopowych

Charakterystyka wartości odżywczej roślin oleistych

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych surowców egzotycznych

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych używek

Żywność wygodna, a rośliny lecznicze i prozdrowotne

Prawidłowy dobór roślin leczniczych i prozdrowotnych w żywieniu w różnych okresach życia człowieka

Rodzaje diet bazujących na roślinach. Ocena diet alternatywnych pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego żywienia

Ocena wartości odżywczej produktów spożywczych, podział na 12 grup, skład chemiczny i wartość odżywcza. Wskaźnik jakości żywieniowej (INQ)

Kwasotwórczość i zasadotwórczość produktów

Analiza sensoryczna wybranych produktów i ich przetworów

Wpływ wybranych procesów technologicznych na wartość odżywczą wybranych produktów zbożowych

Ocena i rola produktów roślinnych ze względu na zawartość błonnika pokarmowego

Analiza wybranych parametrów składu chemicznego zbóż, warzyw, owoców, roślin okopowych i oleistych. Porównanie odmian poszczególnych gatunków

Analiza aktywności antyoksydacyjnej wybranych używek i surowców egzotycznych

Układanie jadłospisów dla różnych grup ludności opartych na sezonowości roślin leczniczych i prozdrowotnych

Ocena stylu żywienia na podstawie przykładowych diet bazujących na roślinach leczniczych prozdrowotnych oraz propozycje zmian w odniesieniu do diety wzorcowej

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat wartości odżywczej zbóż i wybranych produktów zbożowych, owoców i warzyw, roślin okopowych i oleistych, wybranych używek oraz surowców egzotycznych

Klasyfikuje poszczególne produkty roślinne według zawartości substancji odżywczych i leczniczych

Wylicza zasady wprowadzenia do diety poszczególnych produktów

Umiejętności

Wylicza zawartość podstawowych składników odżywczych w produktach roślinnych

Prawidłowo zestawia produkty roślinne unikając błędów żywieniowych

Analizuje wybrane parametry składu chemicznego zbóż, warzyw, owoców, roślin okopowych i oleistych

Układa jadłospisy dla różnych grup ludności oparte na sezonowości roślin leczniczych i prozdrowotnych

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę i zna warunki ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów spożywczych i ich wpływu na zdrowie człowieka

Ma świadomość wpływu diety i sposobu życia na zdrowie człowieka

Metody i kryteria oceniania:

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe)

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Maria Gawęda, Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk, Jan Skrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie roli roślin w prawidłowym żywieniu człowieka. Studenci zapoznają się z właściwościami odżywczymi zbóż i wybranych produktów zbożowych, owoców i warzyw, roślin okopowych i oleistych wybranych używek oraz surowców egzotycznych z uwzględnieniem białek, cukrów, błonnika, tłuszczów, witamin, soli mineralnych. Zapoznają się z właściwościami leczniczymi poszczególnych produktów oraz ich wykorzystaniem w różnych rodzajach diet człowieka zdrowego.

Pełny opis:

Rośliny lecznicze i prozdrowotne w piramidzie zdrowia

Tabele składu produktów spożywczych jako źródło informacji o wartości odżywczej

Charakterystyka wartości odżywczej zbóż i wybranych produktów zbożowych

Charakterystyka wartości odżywczej warzyw i wybranych produktów warzywnych

Charakterystyka wartości odżywczej owoców i wybranych produktów owocowych

Charakterystyka wartości odżywczej roślin okopowych

Charakterystyka wartości odżywczej roślin oleistych

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych surowców egzotycznych

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych używek

Żywność wygodna, a rośliny lecznicze i prozdrowotne

Prawidłowy dobór roślin leczniczych i prozdrowotnych w żywieniu w różnych okresach życia człowieka

Rodzaje diet bazujących na roślinach. Ocena diet alternatywnych pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego żywienia

Ocena wartości odżywczej produktów spożywczych, podział na 12 grup, skład chemiczny i wartość odżywcza. Wskaźnik jakości żywieniowej (INQ)

Kwasotwórczość i zasadotwórczość produktów

Analiza sensoryczna wybranych produktów i ich przetworów

Wpływ wybranych procesów technologicznych na wartość odżywczą wybranych produktów zbożowych

Ocena i rola produktów roślinnych ze względu na zawartość błonnika pokarmowego

Analiza wybranych parametrów składu chemicznego zbóż, warzyw, owoców, roślin okopowych i oleistych. Porównanie odmian poszczególnych gatunków

Analiza aktywności antyoksydacyjnej wybranych używek i surowców egzotycznych

Układanie jadłospisów dla różnych grup ludności opartych na sezonowości roślin leczniczych i prozdrowotnych

Ocena stylu żywienia na podstawie przykładowych diet bazujących na roślinach leczniczych prozdrowotnych oraz propozycje zmian w odniesieniu do diety wzorcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Maria Gawęda, Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie roli roślin w prawidłowym żywieniu człowieka. Studenci zapoznają się z właściwościami odżywczymi zbóż i wybranych produktów zbożowych, owoców i warzyw, roślin okopowych i oleistych wybranych używek oraz surowców egzotycznych z uwzględnieniem białek, cukrów, błonnika, tłuszczów, witamin, soli mineralnych. Zapoznają się z właściwościami leczniczymi poszczególnych produktów oraz ich wykorzystaniem w różnych rodzajach diet człowieka zdrowego.

Pełny opis:

Rośliny lecznicze i prozdrowotne w piramidzie zdrowia

Tabele składu produktów spożywczych jako źródło informacji o wartości odżywczej

Charakterystyka wartości odżywczej zbóż i wybranych produktów zbożowych

Charakterystyka wartości odżywczej warzyw i wybranych produktów warzywnych

Charakterystyka wartości odżywczej owoców i wybranych produktów owocowych

Charakterystyka wartości odżywczej roślin okopowych

Charakterystyka wartości odżywczej roślin oleistych

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych surowców egzotycznych

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych używek

Żywność wygodna, a rośliny lecznicze i prozdrowotne

Prawidłowy dobór roślin leczniczych i prozdrowotnych w żywieniu w różnych okresach życia człowieka

Rodzaje diet bazujących na roślinach. Ocena diet alternatywnych pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego żywienia

Ocena wartości odżywczej produktów spożywczych, podział na 12 grup, skład chemiczny i wartość odżywcza. Wskaźnik jakości żywieniowej (INQ)

Kwasotwórczość i zasadotwórczość produktów

Analiza sensoryczna wybranych produktów i ich przetworów

Wpływ wybranych procesów technologicznych na wartość odżywczą wybranych produktów zbożowych

Ocena i rola produktów roślinnych ze względu na zawartość błonnika pokarmowego

Analiza wybranych parametrów składu chemicznego zbóż, warzyw, owoców, roślin okopowych i oleistych. Porównanie odmian poszczególnych gatunków

Analiza aktywności antyoksydacyjnej wybranych używek i surowców egzotycznych

Układanie jadłospisów dla różnych grup ludności opartych na sezonowości roślin leczniczych i prozdrowotnych

Ocena stylu żywienia na podstawie przykładowych diet bazujących na roślinach leczniczych prozdrowotnych oraz propozycje zmian w odniesieniu do diety wzorcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu omówienie roli roślin w prawidłowym żywieniu człowieka. Studenci zapoznają się z właściwościami odżywczymi zbóż i wybranych produktów zbożowych, owoców i warzyw, roślin okopowych i oleistych wybranych używek oraz surowców egzotycznych z uwzględnieniem białek, cukrów, błonnika, tłuszczów, witamin, soli mineralnych. Zapoznają się z właściwościami leczniczymi poszczególnych produktów oraz ich wykorzystaniem w różnych rodzajach diet człowieka zdrowego.

Pełny opis:

Rośliny lecznicze i prozdrowotne w piramidzie zdrowia

Tabele składu produktów spożywczych jako źródło informacji o wartości odżywczej

Charakterystyka wartości odżywczej zbóż i wybranych produktów zbożowych

Charakterystyka wartości odżywczej warzyw i wybranych produktów warzywnych

Charakterystyka wartości odżywczej owoców i wybranych produktów owocowych

Charakterystyka wartości odżywczej roślin okopowych

Charakterystyka wartości odżywczej roślin oleistych

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych surowców egzotycznych

Charakterystyka wartości odżywczej wybranych używek

Żywność wygodna, a rośliny lecznicze i prozdrowotne

Prawidłowy dobór roślin leczniczych i prozdrowotnych w żywieniu w różnych okresach życia człowieka

Rodzaje diet bazujących na roślinach. Ocena diet alternatywnych pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego żywienia

Ocena wartości odżywczej produktów spożywczych, podział na 12 grup, skład chemiczny i wartość odżywcza. Wskaźnik jakości żywieniowej (INQ)

Kwasotwórczość i zasadotwórczość produktów

Analiza sensoryczna wybranych produktów i ich przetworów

Wpływ wybranych procesów technologicznych na wartość odżywczą wybranych produktów zbożowych

Ocena i rola produktów roślinnych ze względu na zawartość błonnika pokarmowego

Analiza wybranych parametrów składu chemicznego zbóż, warzyw, owoców, roślin okopowych i oleistych. Porównanie odmian poszczególnych gatunków

Analiza aktywności antyoksydacyjnej wybranych używek i surowców egzotycznych

Układanie jadłospisów dla różnych grup ludności opartych na sezonowości roślin leczniczych i prozdrowotnych

Ocena stylu żywienia na podstawie przykładowych diet bazujących na roślinach leczniczych prozdrowotnych oraz propozycje zmian w odniesieniu do diety wzorcowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.