Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z technologii roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.PTR.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z technologii roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Praktikum z technologii roślin leczniczych

kierunkowy - obowiązkowy

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Zajęcia terenowe w wytypowanych gospodarstwach zielarskich, warzywniczych, sadowniczych i szkółkarskich. Zapoznanie się z wyposażeniem technicznych danego gospodarstwa, stosowanymi płodozmianami, agrotechniką, praktycznymi metodami pielęgnacji i ochrony roślin, metodami zbioru, spedycji i przechowywania plonu.

Literatura:

Podstawowa

Orłowski M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. BRASIKA, Szczecin

Kołodziej B. (red.). 2010. Uprawa ziół. Poradnik dla plantatorów. PWRiL, Poznań;

Uzupełniająca

Tyburski J., Studzińska B. 2013. Sadownictwo ekologiczne

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

poszczególne etapy produkcji roślin leczniczych i prozdrowotnych

zasady dotyczące wykonywania zabiegów agrotechnicznych

metody przetwórstwa i uszlachetniania surowców roślinnych

umiejętności - potrafi

zaplanować poszczególne etapy produkcji roślin użytkowych

uzasadnić wykorzystanie środków produkcji w uprawach roślin

dobrać metody ochrony upraw zgodnie z aktualnymi wymaganiami

kompetencje społeczne - jest gotow do

współpracy w zespołach odpowiedzialnych za produkcję roślin leczniczych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie raportu (100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziedzic, Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Ewa Dziedzic, Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk, Piotr Siwek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Marek Grabowski, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Klaudia Buch, Barbara Domagała, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)