Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum z technologii roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.PTR.SM.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktikum z technologii roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z praktyką ogrodniczą, ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych. Zaplanowane są wizyty w gospodarstwach produkcyjnych o profilu zielarskim, warzywniczym, sadowniczym oraz ogrodach historycznych i współczesnych mających kwatery zielarskie. Student poznaje w praktyce aktualny stan upraw szklarniowych i polowych, nowe odmiany i kierunki hodowli, technologie uprawy roślin zielarskich, warzywniczych, sadowniczych, pozyskiwanie surowców oraz sposoby postępowania z nimi po zbiorze oraz formy organizacji produkcji roślin leczniczych i prozdrowotnych. Student poznaje także styl i układ oraz dobór roślin zielarskich w historycznych i współczesnych założeniach ogrodowych z kwaterami zielarskimi.

Pełny opis:

Zwiedzanie produkcyjnych gospodarstw zajmujących się uprawą ziół i warzyw (zapoznanie się z zapleczem technicznym i organizacją pracy).Zwiedzanie zakładu hodowli i nasiennictwa ogrodniczego. Zapoznanie się z organizacją wzorcowego zakładu zielarskiego, aktualną ofertą handlową, problemami utrzymania wysokiej jakości produktu (postępowanie posprzętne, magazynowanie, kontrola jakości, sortowanie, pakowanie oraz sprzedaż). Wizyta w wielkoareałowym gospodarstwie uprawy roślin leczniczych, zapoznanie się ze specjalistycznymi maszynami i urządzeniami do produkcji surowców zielarskich. Zapoznanie studentów z historycznymi ogrodami zielarskimi oraz innymi wykorzystującymi zioła. Przygotowanie sprawozdania z wyjazdu. Zwiedzanie plantacji gatunków sadowniczych o znaczeniu leczniczym (Sadowniczy Zakład Doświadczalny). Przygotowanie raportu dotyczącego aktualnych kierunków rozwoju gospodarstw o różnym nachyleniu produkcji. Prezentacja ustna i obrona.

Literatura:

Knaflewski M. [red.]. 2011. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL, W-wa

Orłowski M. [red.]. 2000. Polowa uprawa warzyw. Brasika, Szczecin.

Hołownicki R. 2006.Technika opryskiwania roślin dla praktyków. Plantpress, Kraków.

Pruszyński S., Wolny S..2007. Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. IOR, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wylicza techniki, metody, urządzenia, materiały stosowane w gospodarstwach ogrodniczych. Opisuje najważniejsze technologie produkcji zielarskiej, warzywniczej, sadowniczej oraz produkty. Definiuje wymagania w zakresie standardów i norm obowiązujących w gospodarstwach i zakładach produkcji ogrodniczej. Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej. Rozróżnia układ kompozycyjny i dobór roślin w kwaterach zielarskich ogrodów historycznych i współczesnych. Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu wielu dziedzin i dyscyplin naukowych oraz dokonać wyboru właściwych technologii w celu rozwiązania zaistniałych problemów. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące w zakładzie/gospodarstwie rozwiązania techniczne. Podsumowuje układ kompozycyjny i dobór roślin w kwaterach zielarskich ogrodów historycznych i współczesnych. Ma świadomość ważności i rozumie wpływ prowadzenia zakładów i gospodarstw ogrodniczych na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi dostrzegać potrzeby rynku związanego z produkcją roślin leczniczych i prozdrowotnych. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące: 203, 301.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)