Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ogrody edukacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.OGE.SM.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrody edukacyjne
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kształtowanie kolekcji i sposób ekspozycji roślin w ogrodach botanicznych i arboretach, ogrody zoologiczne i inne kolekcyjne, edukacyjny walor ogrodów przedszkolnych i szkolnych (możliwości poznawcze odbiorcy, podstawa programowa MEN, zasady projektowania, bezpieczeństwo), ogrody edukacyjne tematyczne (formułowanie założeń programowych i kompozycyjnych), ścieżki dydaktyczne

Pełny opis:

Historia ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce. Zadania i regulacje prawne funkcjonowania. Najważniejsze kolekcje. Sposób ekspozycji zasobu.

Inne ogrody kolekcyjne (palmiarnie, roślin leczniczych, roślin tatrzańskich itp.)

Ogrody zoologiczne – problemy projektowe

Ogród przedszkolny i teren zabaw w świetle potrzeb rozwojowych i poznawczych dziecka.

Bezpieczeństwo w ogrodzie dziecięcym.

Ogród szkolny jako przestrzeń edukacyjna. Uwarunkowania prawne.

Ogrody edukacyjne tematyczne (zagroda pszczelarska, ogród wiejski, ogród poety, ogrody w skansenach itp.) - formułowanie założeń programowych i kompozycyjnych

Ścieżki dydaktyczne jako forma edukacji masowej

Analiza realizacji funkcji dydaktycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym (ogród kolekcyjny roślin, ekspozycje w pawilonach, ścieżki dydaktyczne) – zajęcia terenowe

Analiza realizacji funkcji dydaktycznych w wybranej placówce oświatowej w Krakowie lub okolicy – zajęcia terenowe. Opracowanie programu naprawczego.

Literatura:

1. Frazik-Adamczyk M. 2012. Krakowskie ogrody szkolne jako przestrzeń edukacyjna – miedzy teorią a praktyką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wydawnictwo UR w Krakowie

2. Yearley D., Berliński D. 2008. Bezpieczny plac zabaw – poradnik dla administratorów i właścicieli. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.

3. Łukasiewicz A., Szumarski W., Puchalski J., Gawryś W. 2002. Ogrody botaniczne w Polsce. ARW Arkadiusz Grzegorczyk

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna społeczne i pozatechniczne uwarunkowania w projektowaniu ogrodów o określonych funkcjach

Zna materiały inżynierskie oraz świadomie kształtuje dobory roślin pod względem funkcjonalnym wykorzystywane w projektowaniu ogrodów edukacyjnych

Zna przepisy prawne regulujące projektowanie i funkcjonowanie ogrodów edukacyjnych

Umiejętnosci

Posiada umiejętność rozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu przedstawienia założeń funkcjonalnych ogrodu edukacyjnego

Potrafi przedstawić założenia kompozycyjne ogrodu edukacyjnego i ocenić skutki decyzji projektowych na poziomie wykonawstwa

Znajduje mocne i słabe strony przyjętych rozwiązań materiałowych, inżynierskich i projektowych

Kompetencje społeczne

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga ewentualne następstwa podejmowanych decyzji w środowisku przyrodniczym

Posiada świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych kształtowania środowiska naturalnego. Zachowuje się w sposób profesjonalny.

Ma świadomość potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych

Umie kierować zespołami i pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, eseju

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czaja
Prowadzący grup: Monika Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.