Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe gatunki prozdrowotnych roślin ogrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.3s.NGP.SM.OOGLY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe gatunki prozdrowotnych roślin ogrodniczych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z wartością odżywczą, biologią, wymaganiami środowiskowymi oraz zasadami uprawy mniej znanych roślin warzywnych i sadowniczych, o dużych walorach prozdrowotnych.

Pełny opis:

Treści kształcenia

Związki biologicznie czynne i ich znaczenie dla zdrowia człowieka, występujące

w warzywach: kapustnych – jarmuż, cebulowych – czosnek, szczypiorek, liściowych – pietruszka liściowa, endywia, cykoria sałatowa, psiankowatych – papryka ostra, korzeniowych – rzodkiew, skorzonera, salsefia, wieloletnich – chrzan, szparagi, innych – karczoch, koper ogrodowy, koper włoski,

oraz owocach roślin sadowniczych: borówki (brusznica, czernica, wysoka), żurawina, rokitnik, cytryniec chiński, jagoda kamczacka, dereń jadalny, róża witaminowa, aktinidia, krzyżówki międzygatunkowe czereśni, wiśni i śliwy, dawne odmiany jabłoni, gruszy i wiśni. Wymagania klimatyczne oraz glebowe wymienionych gatunków roślin warzywnych i sadowniczych. Metody uprawy omawianych gatunków roślin warzywnych i sadowniczych.Zbiór i możliwości przetwarzania powyższych warzyw i owoców.Systematyka, pochodzenie, biologia i odmiany (typy)

warzyw: kapustnych – jarmuż, cebulowych – czosnek, szczypiorek, liściowych – pietruszka liściowa, endywia, cykoria sałatowa, psiankowatych – papryka ostra, korzeniowych – rzodkiew, skorzonera, salsefia, wieloletnich – chrzan, szparagi, innych – karczoch, koper ogrodowy, koper włoski,

oraz roślin sadowniczych: borówki (brusznica, czernica, wysoka), żurawina, rokitnik, cytryniec chiński, jagoda kamczacka, dereń jadalny, róża witaminowa, aktinidia, krzyżówki międzygatunkowe czereśni, wiśni i śliwy, dawne odmiany jabłoni, gruszy i wiśni.

Literatura:

Knaflewski M. (red.) 2007. Ogólna uprawa warzyw. PWRiL.

Orłowski M. (red.) 2000. Polowa uprawa warzyw. Wyd. Brasika, Szczecin.

Knaflewski M. (red.) 2010. Uprawa warzyw w pomieszczeniach. PWRiL.

Biggs M., 1998. Warzywa. Wyd. Muza s.a.

Nowiński M., 1977. Dzieje roślin i upraw ogrodniczych. PWRiL, Warszawa

Sękowski B. 1993. Pomologia systematyczna. PWN Warszawa

Danek J., Pierzga K. 2002. Najlepsze krzewy owocowe. Wydawnictwo Działkowiec

Bert G. 2005. Anbau von Heidelbeeren und Cranberries Ulmer

Galletta G., Himelrick D. 1990. Small fruit crop management. Prentice Hall Career

Publikacje i artykuły naukowe w czasopismach z zakresu omawianej tematyki.

Efekty uczenia się:

Wiedza.

Definiuje wartość odżywczą i znaczenie dla zdrowia człowieka

następujących warzyw: jarmuż, czosnek, szczypiorek, pietruszka liściowa, endywia, cykoria sałatowa, papryka ostra, rzodkiew, skorzonera, salsefia, chrzan, szparagi, karczoch, koper ogrodowy i koper włoski,

oraz roślin sadowniczych: borówki (brusznica, czernica, wysoka), żurawina, rokitnik, cytryniec chiński, jagoda kamczacka, dereń jadalny, róża witaminowa, aktinidia, krzyżówki międzygatunkowe czereśni, wiśni i śliwy, dawne odmiany jabłoni, gruszy i wiśni.

Opisuje wymagania środowiskowe omawianych gatunków roślin warzywnych i sadowniczych.

Posiada wiedzę na temat sposobów uprawy omawianych roślin ogrodniczych.

Umie przeprowadzić zbiór oraz zna możliwości przetwarzania analizowanych warzyw i owoców.

Umiejętności.

Identyfikuje przynależność systematyczną i pochodzenie nowych gatunków roślin warzywnych i sadowniczych oraz poznaje ich biologię. Rozpoznaje odmiany (typy)

warzyw: jarmuż, czosnek, szczypiorek, pietruszka liściowa, endywia, cykoria sałatowa, papryka ostra, rzodkiew, skorzonera, salsefia, chrzan, szparagi, karczoch, koper ogrodowy, koper włoski,

oraz roślin sadowniczych: borówki (brusznica, czernica, wysoka), żurawina, rokitnik, cytryniec chiński, jagoda kamczacka, dereń jadalny, róża witaminowa, aktinidia, krzyżówki międzygatunkowe czereśni, wiśni i śliwy, dawne odmiany jabłoni, gruszy i wiśni.

Kompetencje społeczne. Posiada świadomość znaczenia dla zdrowia człowieka mniej znanych obecnie, ale bardzo wartościowych gatunków roślin ogrodniczych. Potrafi propagować walory prozdrowotne nowych gatunków roślin warzywnych i sadowniczych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2:Nie zna charakterystyki nowych gatunków roślin ogrodniczych oraz ich znaczenia prozdrowotnego. Nie potrafi rozpoznać gatunków roślin omawianych na zajęciach. Nie jest świadomy walorów odżywczych i prozdrowotnych mniej znanych warzyw i owoców

Na ocenę 3: Charakteryzuje częściowo nowe gatunki roślin ogrodniczych oraz słabo zna ich znaczenie prozdrowotne. Częściowo potrafi rozpoznać gatunki omawianych roślin oraz ich odmiany. Nie w pełni jest świadom walorów odżywczych i prozdrowotnych mniej znanych warzyw i owoców.

Na ocenę 4: Charakteryzuje większość nowych gatunków roślin ogrodniczych oraz dobrze zna ich znaczenie prozdrowotne Potrafi w znacznym stopniu rozpoznać gatunki omawianych roślin oraz ich odmiany. Posiada znaczną świadomość walorów odżywczych i prozdrowotnych mniej znanych warzyw i owoców. Na ocenę 5: Wyczerpująco charakteryzuje nowe gatunki roślin ogrodniczych oraz ich znaczenie prozdrowotne. Potrafi właściwie rozpoznać gatunki omawianych roślin oraz ich odmiany. Jest w pełni świadomy walorów odżywczych i prozdrowotnych mniej znanych warzyw i owoców.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)