Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Restoration ecology of post-industrial sites

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2sa.RPS.SM.OOBXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Restoration ecology of post-industrial sites
Jednostka: Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

The course deals with reclamation concept and treatments on post-mining sites with special issue of biological reclamation and restoration ecology

The main aim of course is to understand reclamation of post-industrial site concept and treatments, biological reclamation, dynamic of newly formed ecosystems; post-industrial landscape management, criterions of reclamation success assessment; some issues of ecological engineering and restoration ecology of post-industrial sites.

Pełny opis:

Reclamation – introduction, definition, background,

Post-mining areas’ balance, landscape recovery,

Reclamation treatments, examples of reclamation strategies depending of climate, geology and economy - transcontinental review.

Post-mining ecosystem dynamic– concepts and management: forest ecosystem development on post-mining sites, soil forming process and plant succession, mine soils classification, criterion for reclamation assessment, ecosystem productivity, nutrient cycling

Risks assessment on post-mining sites, acid mine drainage, technical and biological methods for stabilization of extreme polluted and eroded post-industrial sites

Workshop: discussion on reclamation and post-industrial areas’ matter, strategies for reclamation exemplified by selected post-mining sites;

One day field visit on reclaimed post-mining sites: landscape management of mine sites, reclamation treatments, forest management on reclaimed post-mining sites, sustainability development of post-mining sites; practical mine soil morphology and vegetation description

Final evaluation of experiences and conclusions - case study presentation

Literatura:

Barnhisel R. I., Darmody R. G., Daniels W. L., (ed.). 2000. Reclamation of drastically disturbed lands. Number 41 in the series Agronomy, Madison, Wisconsin USA Publishers

Pietrzykowski M. 2015. Reclamation and reconstruction of terrestrial ecosystems on mine sites - ecological effectiveness assessment. (Chapter 5), in: J.N. Govil et al. (ed.), Series: Energy Science and Technology, Coal Energy (Volume 2), Studium Press LLC, New Delhi, Houston, USA, p. 121-151. (available on-line at: http://wl.ur.krakow.pl/zasoby/3/chapter_Pietrzykowski2014.pdf)

Selected scientific papers (supplied by lecturer):

Metody i kryteria oceniania:

oral exam 731

essay/report 711

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Magdalena Frączek, Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Magdalena Frączek, Justyna Likus-Cieślik, Marcin Pietrzykowski, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Justyna Likus-Cieślik, Marcin Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)