Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to geomatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2sa.IGE.SM.OOBXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to geomatics
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

1. Introduction to GI (Geo- Information) technologies.

2. Digital cartography.

3. Global Navigation Satellite System.

4. Digital Photogrammetry. LiDAR technology.

5. Remote Sensing and Image Interpretation.

1. Start up a GIS project (Esri, QGIS)

2. Collect your own ground truth data using GNSS and digital/analogue maps.

3. Thematic maps of vegetation. Cartographic presentation of the real world – maps, diagrams and plots.

4. Relational databases in GIS system. Web based MobileGIS solutions for vegetation mapping

5. The 3D spatial analyses using GIS and update of the data base.

6. Measurements with GPS/GNSS – setup the receiver , start up a field data collection.

7. ALS LiDAR technology – point clouds and height models: DTM, DSM, nDSM (height of vegetation).

8. TLS LiDAR - scanning and processing of 3D point clouds of the vegetation on post-industrial areas

9. Digital Photogrammetry and CIR image interpretation.

10. Remote Sensing - band compositions and basic of image classification for mapping of LULC changes

Literatura:

• Aronoff S., 2005. Remote Sensing for GIS Managers. Esri Press.

• Avery T.E. 1977. Interpretation of Aerial Photographs. Burgess Publishing Company

• Burrrough P.A,1996. Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment. Clarendon Press. Oxford.

• Gaździcki J., 2001. Lexicon of Geomatics. PTIP. Warszawa

• Jones H., Vaughan R. Remote sensing of vegetation. Oxford University Press

• Joseph G., 2005. Fundamentals of Remote Sensing.

• Lillesand T., Kiefer R.W., Chipman J., 2007. Remote Sensing and Image Interpretation

• Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling , 1996. Cartography – Visualisation of Spatial Data. Addison Weseley Longman Limited

• Jie Shan, Jie Shan, Charles K. Toth, Charles K. Toth, 2008. Topographic Laser Ranging and Scanning: Principles and Processing.

Efekty uczenia się:

EPB2_W01, EPB2_W06, EPB2_W09

EPB2_U01, EPB2_U02, EPB2_U03, EPB2_U04

EPB2_K02, EPB2_K05

Metody i kryteria oceniania:

Test 703

Report 711

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Marta Szostak, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)