Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetic engineering

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2sa.GEN.SM.OOBXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetic engineering
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Strategies of molecular cloning

DNA delivery methods

Production of recombinant proteins

In vitro mutagenesis

Genome editing and genome-wide reverse genetics approaches

Genetically modified microbes and plants

PCR-related technologies

High-throughput DNA sequencing

Social and ethical aspects of genetic engineering

Preparation of Escherichia coli competent cells

Isolation of plasmid vector DNA

Restriction digest and dephosphorylation of vector DNA

Preparation of a cloning-ready PCR product

Setting up ligation reactions and transformation of E. coli

Isolation of a recombinant protein

Literatura:

Brown TA (2016) Gene cloning and DNA analysis: an introduction (7th edn). Wiley-Blackwell

Howe C (2007) Gene cloning and manipulation (2nd edn). Cambridge University Press

Nicholl DST (2008) An introduction to genetic engineering (3rd edn). Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

EPB2_W01, EPB2_W07, EPB2_W08, EPB2_W11

EPB2_U01, EPB2_U06, EPB2_U07

EPB2_K01, EPB2_K02, EPB2_K03, EPB2_K05, EPB2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Test 703

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Klimek-Chodacka, Marek Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Magdalena Klimek-Chodacka, Katarzyna Stelmach, Marek Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)