Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetic engineering

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2sa.GEN.SM.OOBXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetic engineering
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

The lectures will cover basic methodologies underlying genetic modification of organisms. Students will learn how to create recombinant DNA molecules and how to introduce them into living cells. Special emphasis will be placed on selected cloning (expression cloning, site-directed mutagenesis) and reverse genetics approaches. Moreover, the lectures will address the growing potential of DNA amplification and next-generation sequencing in genetic engineering applications. Finally, controversial ethical issues of genetic manipulations and their broad social perception will be presented.

The practical course will provide hands-on experience on all steps of cloning a PCR product in a plasmid vector. This will be accompanied by setting up an expression culture and isolation of a recombinant protein.

Pełny opis:

Strategies of molecular cloning

DNA delivery methods

Production of recombinant proteins

In vitro mutagenesis

Genome editing and genome-wide reverse genetics approaches

Genetically modified microbes and plants

PCR-related technologies

High-throughput DNA sequencing

Social and ethical aspects of genetic engineering

Preparation of Escherichia coli competent cells

Isolation of plasmid vector DNA

Restriction digest and dephosphorylation of vector DNA

Preparation of a cloning-ready PCR product

Setting up ligation reactions and transformation of E. coli

Isolation of a recombinant protein

Literatura:

Brown TA (2016) Gene cloning and DNA analysis: an introduction (7th edn). Wiley-Blackwell

Howe C (2007) Gene cloning and manipulation (2nd edn). Cambridge University Press

Nicholl DST (2008) An introduction to genetic engineering (3rd edn). Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

EPB2_W01, EPB2_W07, EPB2_W08, EPB2_W11

EPB2_U01, EPB2_U06, EPB2_U07

EPB2_K01, EPB2_K02, EPB2_K03, EPB2_K05, EPB2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Test 703

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)