Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie produkcji kwiatów ciętych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.TPK.SM.OOGRY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie produkcji kwiatów ciętych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie ze strukturą asortymentową kwiatów ciętych na rynku krajowym i zagranicznym; nowoczesne technologie w uprawie gruntowej i szklarniowej najnowszych gatunków i odmian; normy kontroli jakości i strategie marketingowe wykorzystywane w sprzedaży kwiatów ciętych

Pełny opis:

Znaczenie i symbolika kwiatów ciętych na przestrzeni dziejów.

Polski potencjał kwiaciarski (tendencje w produkcji, polskie odmiany, najwięksi krajowi producenci kwiatów ciętych).

Nowe centra produkcji kwiatów ciętych na świecie.

Popyt na kwiaty cięte w kontekście krajowym i globalnym (struktura asortymentowa kwiatów ciętych).

Najnowsze technologie uprawy kwiatów ciętych pod osłonami.

Najnowsze technologie uprawy kwiatów ciętych w gruncie.

Normy dotyczące kontroli jakości kwiatów ciętych i międzynarodowy system sprzedaży kwiatów ciętych.

Opracowanie koncepcji technologii produkcji wybranego gatunku uprawianego na kwiat cięty (kalendarz uprawy, harmonogram zadań, strategia marketingowa).

Przedstawienie mało znanych gatunków roślin, które mają potencjał, by w przyszłości uprawiać je na kwiaty cięte (argumentacja wyboru gatunku oparta o najnowsze doniesienia naukowe).

Praktyczne zagadnienia związane z produkcją kwiatów ciętych (wizyta w gospodarstwie ogrodniczym).

Literatura:

Chmiel H. (red.). 2000. Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL. Warszawa.

Jerzy M. (red.) 2006. Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami. PWRiL Poznań.

Czasopismo „Rośliny ozdobne”, wydawca Plantpress, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wyjaśnia znaczenie kwiatów ciętych w kulturze i symbolice.

Analizuje kierunki rozwoju sektora kwiatów ciętych w kraju i na świecie.

Wymienia najpopularniejsze gatunki stanowiące podstawę produkcji kwiatów ciętych.

Rozróżnia technologie uprawy stosowane pod osłonami i w gruncie i potrafi przypisać je do poszczególnych gatunków kwiatów ciętych.

Tłumaczy system stosowany przy ocenie jakości kwiatów ciętych.

Wyjaśnia sposoby przechowywania kwiatów oraz mechanizmy sprzedaży i marketingu działające na rynku kwiatów ciętych.

Umiejętności:

Sporządza koncepcję planu produkcji kwiatów ciętych uwzględniającą priorytetowe działania uprawowe, a także marketingowe.

Znajduje informacje dotyczące nowości na rynku ogrodniczym, mogących wzbogacić w przyszłości asortyment kwiatów ciętych.

Ocenia sposób prowadzenia produkcji kwiatów ciętych w gospodarstwie ogrodniczym sporządzając raport uwzględniający pozytywne i negatywne aspekty analizowanej technologii uprawy.

Kompetencje społeczne:

Przewiduje potrzebę dalszego dokształcania się z zakresu roślinoznawstwa i najnowszych technologii ogrodniczych

Łączy społeczne zainteresowanie kwiatami ciętymi z możliwością założenia własnej produkcji ogrodniczej

Dostrzega koniczność współdziałania w większym zespole w celu osiągnięcia sukcesu społecznego i ekonomicznego w branży ogrodniczej

Potrafi włączyć proekologiczne technologie uprawy kwiatów ciętych w nowoczesne programy produkcyjne stosowane w ogrodnictwie w celu ochrony środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

701 - Egzamin pisemny

711 - ocena końcowa z ćwiczeń wynika z ocen formujących, t.j. 203 (przygotowanie kalendarza uprawy wybranego gatunku) oraz 301 (przedstawienie tego tego kalendarza w postaci ustnej prezentacji); 203 - raport grupowy z wizyty w gospodarstwie ogrodniczym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.