Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca magisterska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.SEM.SM.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca magisterska
Jednostka: Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest nabycie umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk rolniczych.

Pełny opis:

Prezentacja wybranych zagadnień związanych z pracą magisterską oraz dyskusja

Literatura:

Gambarelli G., Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitat, Kraków.

Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

Korzysta ze źródeł bibliograficznych służących przygotowaniu pracy magisterskiej

Objaśnia zasady konstrukcji pracy dyplomowej

Przygotowuje i prezentuje ustne wystąpienia, wykorzystując nowoczesne techniki prezentacji

Dokumentuje, interpretuje i dyskutuje wyniki własnych badań

Przygotowuje pracę pisemną z zakresu ogrodnictwa, obejmującą zagadnienia teoretyczne, technologiczne i eksperymentalne dotyczące szeroko rozumianej produkcji ogrodniczej

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie badań naukowych na rzecz ogrodnictwa

Potrafi myśleć kreatywnie i bronić swoich racji

Pracuje i współdziała w grupie przyjmując role prezentującego, moderatora dyskusji i jej uczestnika

Potrafi obiektywnie oceniać wyniki badań eksperymentalnych

Metody i kryteria oceniania:

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Domagała-Świątkiewicz
Prowadzący grup: Adela Adamus, Anna Bach, Monika Bieniasz, Jan Błaszczyk, Ewa Capecka, Maciej Gąstoł, Maria Kowalik, Halina Kurzawińska, Agnieszka Lis-Krzyścin, Małgorzata Malik, Małgorzata Maślanka, Bożena Pawłowska, Maria Pobożniak, Piotr Siwek, Bożena Szewczyk-Taranek, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Gąstoł, Edward Kunicki
Prowadzący grup: Krystyna Czekońska, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Maciej Gąstoł, Elżbieta Jędrszczyk, Edward Kunicki, Halina Kurzawińska, Agnieszka Lis-Krzyścin, Małgorzata Maślanka, Stanisław Mazur, Bożena Pawłowska, Maria Pobożniak, Piotr Siwek, Bożena Szewczyk-Taranek, Adam Tofilski, Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Mazur
Prowadzący grup: Stanisław Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.