Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo w terenach zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PTZ.SM.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w terenach zieleni
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zagadnienia planowania, ochrony i projektowania terenów zieleni w przepisach prawa oraz obowiązki projektanta na etapie projektowania i uzgadniania dokumentacji projektowych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do przedmiotu. Zieleń jako element środowiska i samodzielna branża projektowa. Rodzaje dokumentacji z zakresu zieleni, etapy projektowania i wykonawstwa. Rodzaje dokumentów stanowiących przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia). Zawartość kompleksowej dokumentacji projektowej. Obowiązki projektanta.

Zieleń w studialnym planowaniu przestrzennym. Dokumenty z zakresu planowania, zagospodarowania przestrzennego oraz wykonawstwa (mpzp. decyzje WZ, ULI CP, środowiskowe) i ich znaczenie w projektowaniu inwestycji.

Dobór odpowiedniego dokumentu prawnego do wskazanej inwestycji.

Zieleń jako branża projektowania inwestycyjnego. Pojecie terenów zieleni, warunki wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. Środki ekonomiczne w ochronie zieleni. Warunki stosowania i rodzaje opłat oraz kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska. Kompensacja przyrodnicza.

Wykonanie gospodarki zielenią z preliminarzem opłat ( duża inwestycja)

Zagadnienie inwentaryzacji, projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zieleni w pasach drogowych. Decyzje prawne w zakresie budowy i przebudowy dróg.

Zieleń na lądowiskach i lotniskach.

Zieleń na terenach zabytkowych. Projektowanie, nadzorowanie i kierowanie pracami na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków. Drzewa i krzewy w innych przepisach branżowych (ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa)

Prawne formy ochrony przyrody. Projektowanie inwestycji na terenach, gdzie występuje przyroda chroniona. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Najnowsze formy prawnej ochrony przyrody.

Charakterystyka wybranych form prawnej ochrony przyrody

Zieleń w inwestycjach o znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Kodeks postępowania administracyjnego.

Literatura:

1. Aktualne przepisy prawne z zakresu zieleni (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego - ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia, uchwały)

2. Komentarze, orzeczenia, wykładnie prawne, biuletyny Wydziału Kształtowania Środowiska, materiały z konferencji naukowych

3. BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Urzędu Miasta Krakowa

4. Biuletyn „Zieleń miejska” – wybrane interpretacje prawne prof. Krzysztofa Gruszeckiego

5. Biuletyn „AURA” – Paragraf i środowisko – wybrane interpretacje prawne prof. Wojciecha Radeckiego

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozpoznaje programy, prace studialne i koncepcyjne , ekspertyzy oraz inne opracowania z zakresu terenów zieleni

Rozróżnia dokumenty niezbędne do procesu projektowania i wykonawstwa (studium, mpzp, decyzje środowiskowe, WZ, ULI CP, ZRID)

Wyjaśnia etapy projektowania inwestycji i rolę projektanta w procesie projektowania i realizacji inwestycji

Interpretuje przepisy prawa w zakresie terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej (ustawy, rozporządzenia)

Kwalifikuje właściwe przepisy prawne do sporządzania kompleksowej dokumentacji z zakresu terenów zieleni

Definiuje prawne formy ochrony przyrody

Umiejętności

Znajduje przepisy dotyczące terenów zieleni wśród ustaw i rozporządzeń prawnych

Dostosowuje odpowiednie przepisy prawne w zakresie terenów zieleni do wskazanych prac

Przygotowuje zasady gospodarki zielenią (waloryzacja) oraz preliminarza kosztów w celach projektowych

Organizuje współpracę z projektantami i specjalistami innych branż

Wybiera uzgodnienia i opinie dla opracowań projektowych w zależności od ich rodzaju

Kompetencje społeczne

Docenia konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności przez całe życie zawodowe

Docenia rangę działalności inżyniera oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w pracy własnej i grupowej

Akceptuje zasady etyki w pracy nad stanem i kształtowaniem środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Thiel
Prowadzący grup: Jadwiga Thiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska, Jadwiga Thiel
Prowadzący grup: Jadwiga Thiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska, Jadwiga Thiel
Prowadzący grup: Jadwiga Thiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.