Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pszczelnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PSZ.NI.OOGXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pszczelnictwo
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Charakterystyka rodzaju Apis. Rozwój osobniczy matki, trutnia i robotnicy. Morfologia i anatomia trzech postaci pszczół w nawiązaniu do ich funkcji w rodzinie pszczelej. Biologia pszczoły miodnej. Naturalne źródła pokarmowe pszczół. Zasady obchodzenia się z pszczołami. Podstawy produkcji pasiecznej i metody pozyskiwania produktów pszczelich. Wykorzystanie pszczoły miodnej w produkcji rolniczej. Pszczelarstwo na świecie.

Pełny opis:

Pochodzenie i charakterystyka rodzaju Apis

Biologia pszczoły miodnej

Podstawowe zasady utrzymania i wykorzystania pszczoły miodnej w kraju i na świecie

Anatomiczne i morfologiczne przystosowania pszczoły miodnej do zdobywania pokarmu

Organizacja gniazda pszczelego, budowa plastra, typy uli

Ogólne zasady sterowania rozwojem rodzin pszczelich. Typy pasiek i kierunki produkcji pasiecznej.

Zasady obchodzenia się z pszczołami. Technika przeglądów rodzin pszczelich.

Zajęcia w pasiece przy otwartym ulu.

Literatura:

Wilde J., Prabucki J. (2008) Hodowla pszczół. Wydawnictwo PWRiL, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju Apis

Objaśnia podstawy biologii pszczoły miodnej. Rozpoznaje przystosowania anatomiczne i morfologiczne pszczoły miodnej do realizacji funkcji życiowych. Tłumaczy budowę i organizację gniazda pszczelego.

Tłumaczy roczny cykl życiowy rodziny pszczelej. Wymienia podstawowe zasady użytkowania i wykorzystania pszczoły miodnej w kraju i na świecie, wylicza kierunki produkcji pasiecznej.

Objaśnia zasady bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami i postępowania na wypadek użądlenia.

Umiejętności

Prowadzi podstawowe obserwacje pszczół oraz gniazda, analizuje i interpretuje znaczenie.

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej.

Rozpoznaje typowe metody produkcji i podstawowy sprzęt pasieczny.

Stosuje ogólnie przyjęte zasady bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasady Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji.

Rozwiązuje postawione zadania samodzielnie lub zespołowo. Akceptuje konieczność współpracy w grupie podczas wykonywania wspólnych zadań.

Rozumie znaczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz zasad Dobrej Praktyki Pszczelarskiej.

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

707 test jednokrotnego wyboru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Czekońska, Adam Tofilski
Prowadzący grup: Adam Tofilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.