Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkty ogrodnicze w racjonalnym żywieniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PRZ.SI.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty ogrodnicze w racjonalnym żywieniu
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Kierunkowy-obowiązkowy

Pełny opis:

W

Potrzeby energetyczne organizmu i wartość energetyczna pożywienia.

Węglowodany, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

Tłuszcze, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

Białka, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

Składniki mineralne, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

Witaminy, ich rola w organizmie człowieka, klasyfikacja i zapotrzebowanie oraz zawartość w warzywach i owocach na tle innych grup pokarmów.

Rodzaje diet i ich ocena pod kątem zgodności z zasadami prawidłowego żywienia.

CW

Charakterystyka grup produktów spożywczych.

Potrzeby energetyczne człowieka, przemiana materii i jej bilans, obliczenie dobowego wydatku energetycznego na podstawie własnego, przeciętnego dnia studenta.

Odtworzenie dziennego jadłospisu z przeciętnego dnia studenta. Bilans energetyczny dnia.

Ocena spożycia białka ogółem i zwierzęcego, węglowodanów, tłuszczów i błonnika na podstawie ułożonego jadłospisu i odniesienie ich do norm żywieniowych.

Oznaczanie wartości odżywczej białka za pomocą wskaźnika aminokwasu ograniczającego. Opracowanie raportu.

Wartość energetyczna pożywienia wg przeliczników Atwatera.

Ocena pokrycia zapotrzebowania organizmu na witaminy A, D, E, B1, B2, C i PP, główne źródła witamin w diecie.

Ocena zaopatrzenia organizmu w makroelementy w odniesieniu do obowiązujących norm. Obliczenie ilości spożytego i przyswojonego żelaza. Główne źródła soli mineralnych w diecie.

Kwasotwórczość i zasadotwórczość produktów.

Ocena diety. Wyciągnięcie wniosków. Ocena stanu odżywienia – badania antropometryczne.

Literatura:

Podstawowa

Gertig H., Przysławski J. 2015. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Pisulewski P., Pysz M. 2005. Żywienie człowieka. Zbiór ćwiczeń. Wyd. AR w Krakowie, Kraków.

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2022, Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Uzupełniająca

Jarosz M. 2017. Dietetyka- żywność, żywienie w prewencji i leczeniu. IŻiŻ, Warszawa.

Gawęcki J., Mosso-Pietraszewska T. 2007. Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

klasyfikację, właściwości i źródła składników odżywczych w żywieniu człowieka

rolę substancji odżywczych (białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i soli mineralnych) i ich zawartość w produktach ogrodniczych na tle pozotałych produktów żywnościowych

zasady prawidłowego żywienia

skutki źle zbilansowanej diety

Umiejętnosci - potrafi

wyliczyć zawartość podstawowych składników pokarmowych we własnej diecie i prównać ją z zalecanym dziennym spożyciem

prawidłowo zinterpretować własny sposób żywienia, wyciągnąć wnioski

rozpoznać zagrożenia płynące ze źle zbilansowanej diety dziennej, znaleźć i zestawić produkty pozwalające na uniknięcie błędów żywieniowych Kompetencje społeczne - jest gotów do

krytycznej oceny własnej wiedzy oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

test wielokrotnego wyboru (60% udziału w ocenie końcowej)

Sprawozdania z ćwiczeń (40% udziału w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)