Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkty roślinne w kosmetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PRK.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty roślinne w kosmetyce
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Produkty roślinne w kosmetyce

kierunkowy - obowiązkowy,

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Kosmetyka i kosmetologia w ujęciu historycznym i współcześnie

Budowa anatomiczna, fizjologiczna i funkcje skóry, włosów i paznokci a mechanizmy działania kosmetyków, kosmeceutyków i leków

Klasyfikacje kosmetyków ze względu na funkcje (czyszczące, pielęgnujące i ochronne, zapachowe i inne) i przeznaczenie (pielęgnacja poszczególnych części ciała u różnych grup ludzi)

Substancje naturalne stosowane w kosmetyce (tłuszcze, olejki eteryczne, balsamy i żywice, cukry, pektyny, śluzy, białka, enzymy, hormony, witaminy, składniki mineralne, barwniki roślinne, garbniki, saponiny i inne)

Rodzaje kosmetyków naturalnych (kremy, mydła, preparaty kąpielowe, preparaty do masażu, maseczki, preparaty do pielęgnacji włosów)

Rośliny wykorzystywane w produkcji kosmetyków – zapoznanie z gatunkami, substancjami czynnymi i zastosowaniem

Opracowanie instruktażu wyboru gatunku, metod przygotowania i zastosowania preparatu

Literatura:

Podstawowa

Lamer-Zarawska E., Chwała C., Gwardys A. 2012. Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej, PZWL, Warszawa.

" Michalik A. 2009. Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa.

Molski M. 2012. Chemia piękna, PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

Peters B. 2007. Kosmetyka, Wydawnictwo Rea, Warszawa.

Oryginalne publikacje naukowe

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

skład kosmetyków, ze szczególnym uwzględnieniem surowców roślinnych używanych do ich produkcji

wpływ kosmetyków na skórę i mechanizmy ich działania

gatunki roślin ogrodniczych wykorzystywanych w kosmetyce i kosmetologii i pozyskiwane z nich substancje czynne

Umiejętności - potrafi:

modyfikować metody przygotowania surowców roślinnych do wykorzystania kosmetycznego

opracować metody przygotowania produktu roślinnego i zastosowania preparatu z założeniem wykorzystania w kosmetyce

kompetencje społeczne - jest gotów do:

określenia priorytetów służących właściwemu doborowi i przygotowaniu surowców roślinnych do wykorzystania w kosmetyce

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi. Ocena końcowa jest srednią arymetryczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Studenci przygotowują sprawozdanie grupowe z ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią arymetryczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk, Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Barbara Domagała, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Domagała
Prowadzący grup: Barbara Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)