Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Produkty roślinne w kosmetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PRK.SM.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty roślinne w kosmetyce
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania roślin w kosmetologii. Studenci zapoznają się z klasyfikacją kosmetyków, substancjami naturalnymi stosowanymi w kosmetyce i gatunkami roślin wykorzystywanych do produkcji kosmetyków.

Pełny opis:

Kosmetyka i kosmetologia w ujęciu historycznym i współcześnie

Budowa anatomiczna, fizjologiczna i funkcje skóry, włosów i paznokci a mechanizmy działania kosmetyków, kosmeceutyków i leków

Klasyfikacje kosmetyków ze względu na funkcje (czyszczące, pielęgnujące i ochronne, zapachowe i inne) i przeznaczenie (pielęgnacja poszczególnych części ciała u różnych grup ludzi)

Substancje naturalne stosowane w kosmetyce (tłuszcze, olejki eteryczne, balsamy i żywice, cukry, pektyny, śluzy, białka, enzymy, hormony, witaminy, składniki mineralne, barwniki roślinne, garbniki, saponiny i inne)

Rodzaje kosmetyków naturalnych (kremy, mydła, preparaty kąpielowe, preparaty do masażu, maseczki, preparaty do pielęgnacji włosów)

Rośliny wykorzystywane w produkcji kosmetyków – zapoznanie z gatunkami, substancjami czynnymi i zastosowaniem.

Opracowanie instruktażu wyboru gatunku, metod przygotowania i zastosowania preparatu

Literatura:

Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej - Lamer-Zarawska E., Chwała C., Gwardys A. PZWL Warszawa 2012

Anatomia i fizjologia człowieka - Michalik A. PZWL Warszawa 2009

Chemia piękna - Molski M. PWN Warszawa 2012

Kosmetyka - Peters B. Wydawnictwo Rea Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje skład kosmetyków, ze szczególnym uwzględnieniem surowców roślinnych używanych do ich produkcji

Opisuje wpływ kosmetyków na skórę i mechanizmy ich działania

Wymienia gatunki roślin ogrodniczych wykorzystywanych w kosmetyce i kosmetologii i pozyskiwane z nich substancje czynne

Umiejętności

Modyfikuje metody przygotowania surowców roślinnych do wykorzystania kosmetycznego

Opracowuje metody przygotowania produktu roślinnego i zastosowania preparatu z założeniem wykorzystania w kosmetyce

Kompetencje społeczne

Potrafi określić priorytety służące właściwemu doborowi i przygotowaniu surowców roślinnych do wykorzystania w kosmetyce

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktażu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)