Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Produkty roślinne w profilaktyce chorób dietozależnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.PCD.SM.OOTXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty roślinne w profilaktyce chorób dietozależnych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Produkty roślinne w profilaktyce chorób dietozaleznych

kierunkowy obowiązkowy

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

"Wprowadzenie do roli żywienia w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych.

Światowe i rządowe strategie poprawy zdrowia poprzez prawidłowe żywienie.

Żywieniowe uwarunkowania rozwoju chorób dietozależnych.

Rola produktów ogrodniczych w profilaktyce chorób dietozależnych oraz w żywieniu człowieka w wybranych chorobach dietozależnych (hiperlipidemii, otyłości, chorobach serca i naczyń, nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, chorobach przewodu pokarmowego, osteoporozie i in.)

Praktyczne wskazówki do żywienia człowieka chorego."

Opracowywanie zaleceń dietetycznych, przy szczególnym udziale produktów ogrodniczych w żywieniu w poszczególnych chorobach dietozależnych.

Literatura:

Hasik J., Gawęcki J. 2003. Żywienie człowieka zdrowego i chorego, PWN, Warszawa

podstawowa

Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. . 2015. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Gertig H., Przysławski J. 2006. Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. uzupełniająca

Gawęcki J., Hryniewiecki L. 2003. Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa.

Ziemlański Ś. 2001. Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

żywieniowe uwarunkowania rozwoju chorób dietozależnych

rolę produktów ogrodniczych w profilaktyce poszczególnych chorób dietozależnych

zasady prawidłowego żywienia człowieka chorego w zależności od choroby dietozależnej ze szczególnym uwzględnieniem produktów ogrodniczych Umiejętności - potrafi

analizować zawartość składników odżywczych w poszczególnych produktach spożywczych

zaplanować żywienie dla różnych jednostek chorób dietozależnych ze szczególnym uwzględnieniem produktów ogrodniczych

analizować zagrożenia płynące ze źle zbilansowanej diety dziennej oraz wybrać i zestawić produkty ogrodnicze w diecie unikając błędów żywieniowych jako element profilaktyki w chorobach dietozależnych

kompetencje społeczne - jest gotów do:

realizowania indywidualnie i w grupie zadań z zakresu roli produktów ogrodniczych w żywieniu człowieka i profilaktyce chorób dietozależnych

ciągłego poszerzania wiedzy dotyczącej produktów ogrodniczych i ich wpływu na zdrowie człowieka chorego oraz promowania ich jako składowej w profilaktyce chorób dietozależnych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i sprawdzianu (50% oceny końcowej) Studenci przygotowują sprawozdania z ćwiczeń oraz opracowują jadłospis, na podstawie krórych uzyskują ocnę z ćwiczeń (średnia arytmetyczna 50% oceny końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Aneta Grabowska, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jędrszczyk
Prowadzący grup: Barbara Domagała, Elżbieta Jędrszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.