Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrody owocowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.OGO.SI.OOSXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrody owocowe
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Uwarunkowania klimatyczno glebowe w uprawie drzew i krzewów owocowych

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne drzew; jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne krzewów jagodowych

Zasady rozpoznawania podstawowych odmian drzew i krzewów owocowych

Zasady organizowania małych ogrodów owocowych

Wpływ podkładek na wielkość i formę drzew owocowych

Literatura:

Pieniążek S. 2010. Sadownictwo. wyd. PWRiL

Pomologia 2004, wyd. PWN

Mika A. 2007, Ogród owocowy wyd. Działkowiec

Czasopisma branżowe;

Sad Nowoczesny

Jagodnik

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

Specyfikę ogrodów owocowych w kraju i na świecie

Gatunki i odmiany drzew i krzewów owocowych nadające się do nasadzeń amatorskich - ozdobnych

Zasady cięcia drzew i krzewów owocowych

Umiejętności - potrafi

Dokonać właściwego wyboru odmian

Dokonać właściwego wyboru podkładek

kompetencje społeczne - jest gotów do

Wdrożenia zasad wykorzystania drzew i krzewów owocowych

Wyjaśnienia zasad wyboru gatunków i odmian do ogrodów owocowych

Metody i kryteria oceniania:

ustny sprawdzian wiedzy (50% udziału w ocenie końcowej)

wykonie i obrona projektu (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bieniasz
Prowadzący grup: Monika Bieniasz, Ewa Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bieniasz
Prowadzący grup: Monika Bieniasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bieniasz
Prowadzący grup: Monika Bieniasz, Klaudia Buch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bieniasz
Prowadzący grup: Monika Bieniasz, Klaudia Buch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)