Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrody owocowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.2s.OGO.NI.OOSXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrody owocowe
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania gatunków roślin sadowniczych w ogrodach owocowych

Ozdobne odmiany i formy gatunków sadowniczych, możliwość ich wykorzystania w projektach ogrodów przydomowych oraz w parkach i ogrodach publicznych. Umiejętność wykonania i obrona projektu ogrodu ozdobnego z udziałem gatunków roślin sadowniczych

Pełny opis:

Uwarunkowania klimatyczno glebowe w uprawie drzew i krzewów owocowcy

Wstęp do specyfiki uprawy drzew i krzewów owocowych

Zasady doboru gatunków i odmian do ogrodów owocowych

Ogrody owocowe Europy i Świata

Mało znane gatunki sadownicze wykorzystanie w ogrodach

Ozdobne korony drzew i krzewów

Formy ozdobne i użytkowe jabłoni

Formy ozdobne i użytkowe gruszy

Formy ozdobne i użytkowe drzew pestkowych

Zasady projektowania małych ogrodów owocowych

Formowanie ozdobnych koron drzew owocowych

Gatunki owocowe w parkach Krakowa

Projektowanie małego ogrodu owocowego - zajęcia seminaryjne

Literatura:

Pieniążek S.2000, Sadownictwo PWN

Hobhause P. 2005, Historia Ogrodów

Sękowski B. 2004,Pomologia PWN

Mika A. 2007, Ogród owocowy wyd. Działkowiec

Efekty uczenia się:

Analizuje dobór gatunków i odmian do ogrodów owocowych

Dokonuje właściwego wyboru odmian

Dokonuje właściwego wyboru podkładek

Projektuje przydomowe ogrody owocowe oraz nasadzenia z roślin sadowniczych w przestrzeni publicznej

Formuje ozdobne korony drzew owocowych

Tłumaczy zasady projektowania ogrodów owocowych

Wyjaśnia społeczeństwu właściwy dobór gatunków, odmian, podkładek w ogrodach przydomowych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2

Nie zna najważniejszych podstawowych odmian gatunków owocowych stosowanych do projektowania ogrodów owocowych

Nie rozpoznaje najważniejszych odmian gatunków owocowych, nie zna zasad doboru odmian i podkładek do ogrodów owocowych

Nie jest świadomy zasad i konsekwencji doboru odmian gatunków owocowych w ogrodach przydomowych

na ocenę 3

wymienia najważniejsze odmiany gatunków owocowych, ale nie analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy

Charakteryzuje najważniejsze odmiany i gatunki owocowe, zna zasady doboru odmian i podkładek do ogrodów owocowych

jest świadomy zasad i konsekwencji doboru odmian gatunków owocowych w ogrodach przydomowych

na ocenę 4

wymienia najważniejsze odmiany gatunków owocowych, analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy

Charakteryzuje najważniejsze odmiany i gatunki owocowe, zna zasady doboru odmian i podkładek do ogrodów owocowych, formuje ozdobne korony drzew owocowych

jest świadomy zasad i konsekwencji doboru odmian gatunków owocowych w ogrodach przydomowych. Tłumaczy społeczeństwu potrzebę komponowania ogrodów przydomowych

na ocenę 5

wymienia najważniejsze odmiany gatunków owocowych, analizuje możliwości wprowadzenia ich do uprawy i proponuje możliwości ich wykorzystania w otoczeniu człowieka.

Dobiera i modyfikuje najważniejsze odmiany i gatunki owocowe w zależności od zastosowania, zna zasady doboru odmian i podkładek do ogrodów owocowych, formuje ozdobne korony drzew owocowych .

jest świadomy zasad i konsekwencji doboru odmian gatunków owocowych w ogrodach przydomowych. Tłumaczy społeczeństwu potrzebę komponowania ogrodów przydomowych określa ich znaczenie i uwzględnia je w swoich działaniach

Egzamin ustny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)