Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plant Molecular Genetics and Genomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1sa.PMG.SM.OOEXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plant Molecular Genetics and Genomics
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Structural, functional, and comparative genomics, genetic mapping and association mapping of plant genomes, whole genome sequencing – methods and perspectives, structure of plant genomes, repetitive DNA – origin and function, mechanisms of genome evolution, comparative genomics, functional genomics, gene expression and its regulation, molecular basis of genetic variation, plant organelle genetics, methods for global gene expression analysis, molecular assessment of genetic diversity, genomics-assisted crop improvement

Pełny opis:

Structural, functional, and comparative genomics, genetic mapping and association mapping of plant genomes, whole genome sequencing – methods and perspectives, structure of plant genomes, repetitive DNA – origin and function, mechanisms of genome evolution, comparative genomics, functional genomics, gene expression and its regulation, molecular basis of genetic variation, plant organelle genetics, methods for global gene expression analysis, molecular assessment of genetic diversity, genomics-assisted crop improvement

Literatura:

Lankenau D-H, Volff J-N (eds.), 2009. Transposons and the Dynamic Genome. Springer, Dordrecht.

Meksem K, Kahl G (eds.), 2005. The Handbook of Plant Genome Mapping. Wiley-VCH, Weinheim.

Sensen CW (ed.), 2005. Handbook of Genome Research. Wiley-VCH, Weinheim, vol. 1 and 2.

The Arabidopsis Genome Initiative, 2000. Analysis of the genome sequence of the flowering plant Arabidopsis thaliana. Nature 408: 796-815.

Varshney RK, Tuberosa R (eds.), 2007. Genomics-Assisted Crop Improvement. Springer, Dordrecht, vol. 1 and 2.

Krebs J.E., Goldstein E.S, Kilpatrick S.T. (2011) Lewin’s Genes X. 10th Ed. Jones and Bartlett Publishers. Trends in Plant Science – Cell Press.

Efekty uczenia się:

The student defines the scope of molecular genetics and genomics, describes structure of the eukaryotic genome, presents strategies and techniques of genome sequencing and annotation, presents basic issues on genome evolution, describes genomics-based approaches to crop improvement.

The student applies basic bioinformatic tools for the analysis of DNA sequence, interprets results of bioinformatic analyses, uses online resources and reports results.

The student is capable of formulating unbiased opinions on the use of molecular genetics and genomics in crop improvement.

Metody i kryteria oceniania:

- Written exam (40%) and oral presentation (40%)

- Attendance at laboratory practicals and preparation of laboratory

reports (20%)

Evaluation scale: Grades from 2.0 (worst) to 5.0 (best)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzebelus, Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Dariusz Grzebelus, Alicja Macko-Podgórni, Marek Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzebelus, Marek Szklarczyk
Prowadzący grup: Dariusz Grzebelus, Alicja Macko-Podgórni, Marek Szklarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)