Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molecular biology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1sa.MBI.SM.OOBXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Molecular biology
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Understanding of fundamental biological processes which determine the status of cellular genetic information.

Exposure to selected techniques used in molecular biology research.

Through the lectures students will get expertise on the genome organization and maintenance. Special emphasis will be given to processes which generate genetic variation. Students will also learn about the basic steps of gene expression and its regulation, including control through epigenetic mechanisms. Whenever possible, descriptions of the respective prokaryotic and eukaryotic processes will be confronted.

During the practicals students will learn how to isolate genomic DNA and how to use it for basic analytical purposes like blotting and amplification. This part will also cover basics of molecular cloning with the use of phage-derived vectors. Finally, students will get insights into computer-aided analysis of nucleotide sequence data.

Pełny opis:

Genomes

DNA replication

Gene expression – transcription and translation

Protein sorting and posttranslational protein modifications

Cell communication

Epigenetic phenomena

Mutations and DNA repair

DNA recombination

Isolation and restriction of plant genomic DNA

DNA electrophoresis and blotting

Polymerase chain reaction

Use of bacteriophage M13 vectors

DNA sequence analysis

Literatura:

Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P (2014) Molecular biology of the cell (6th edn). Garland Science

Lodish H, Berk A, Kaiser CA, Krieger M, Bretscher A, Ploegh H, Amon A, Scott MP (2012) Molecular cell biology (7th edn). Freeman, W. H. & Company

Russell PJ (2010) Genetics: a molecular approach (3rd edn). Pearson

Efekty uczenia się:

EPB2_W01, EPB2_W02, EPB2_W07

EPB2_U01, EPB2_U03, EPB2_U06, EPB2_U11

EPB2_K01, EPB2_K02, EPB2_K05, EPB2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Test 703

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)