Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumental analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1sa.IAN.SM.OOBXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumental analysis
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

The main objective of the course is to present and explain principles of operation of laboratory equipment used in instrumental analysis of environmental and biotechnological studies.

In particular, the following laboratory equipment will be presented and used during laboratory classes: HPLC (High Performance Liquid Chromatography), FIA (Flow Injection Analysis), AAS (Atomic Absorption Spectrometry), ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry), N-Kjeldahl system, spectrofluoropolarimeter, EPR (Electron Paramagnetic Resonance) spectrometer, GC-MS (Gas Chromatography and Mass Spectrometry) and the apparatus for the measurement of plant photosynthesic activity. The accompanying seminars will focus on the description of construction, appropriate application, basic methods employed in plant research and rules of the measurement with the analytical instruments

Pełny opis:

Measurement of nitrate(III), nitrate(V) and ammonium ion in environmental samples by FIA techniques (5 h).

Measurement of macro-, microelements and heavy metals by atomic spectrometry methods and N-total by N-Kjeldahl system in the environmental samples (5 h).

Determination of chlorides and oxalate by capillary electrophoresis analyzer (5 h).

The use of high-performance liquid chromatography (HPLC) and UV-Vis absorption spectroscopy for qualitative and quantitative measurements of bio-active substances in plants (10 h)

The use of infra-red gas analyzer for assessment of photosynthetic parameters (5 h)

Assessment of antioxidative potential of plants under environmental stress with the ORAC-fl spectrofluorimetric method (5h)

Application of Gas chromatography coupled with mass detection (GC-MS) for quantitative and qualitative analyses of plant and/or microbial cell fatty acid content (5h)

Analysis of antiradical capacity of plant extracts with the electron paramagnetic resonance (EPR) spectrometry (5h)

Literatura:

Ruiz-Capillas C., Nollet L.M.L. 2015. Flow Injection Analysis of Food Additives. CRC Press.

Lajunen L. H. J., Perämäk P. 2004. Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption and Emission, 2nd Edition Royal Society of Chemistry: Cambridge, UK.

Schmitt-Kopplin, Philippe (ed.) 2008. Capillary Electrophoresis: Methods and Protocols presents a selection of current capillary electrophoresis methods. German Research Center for Environmental Heath. Humana Press.

Maria Luisa Marina, Angel Ríos, Miguel Valcárcel. I. 2005. Analysis and Detection by Capillary Electrophoresis. 1st Edition Elsevier.

Timerbaev A.R. 2013. Element speciation analysis using capillary electrophoresis: twenty years of development and applications. Chem. Rev., 113 (1): 778–812.

M.W. Dong. 2006. Modern HPLC for Practicing Scientists. Wiley

A. Primer. 1996. Fundamentals of UV-visible Spectroscopy. Hewlett-Packard Company.

Manual (Li-COR): LI-6400XT System. Photosynthesis, Fluorescence, Respiration - supplied by the teacher.

Manual user instructions for particular instruments used during laboratory classes – supplied by the teacher.

Prior R., Wu X., Schaich K. (2005) Standardized Methods for the Determination of Antioxidant Capacity and Phenolics in Foods and Dietary Supplements, Agric. Food Chem. 53, 4290−4302

Ghiselli, A.; Serafini, M.; Maiani, G.; Azzini, E.; Ferro-Luzzi, A. (1995) A fluorescence-based method for measuring total plasma antioxidant capability. Free Radical Biol. Med. 18, 29–36.

McNair H. M., Miller J. M.

Efekty uczenia się:

EPB2_W06

EPB2_U08

EPB2_K01, EPB2_K02, EPB2_K05, EPB2_K06

Metody i kryteria oceniania:

essay/report 711

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Smoleń
Prowadzący grup: Joanna Augustynowicz, Paweł Kaszycki, Anna Kostecka-Gugała, Przemysław Petryszak, Łukasz Skoczylas, Sylwester Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Smoleń
Prowadzący grup: Joanna Augustynowicz, Paweł Kaszycki, Anna Kostecka-Gugała, Przemysław Petryszak, Łukasz Skoczylas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Smoleń
Prowadzący grup: Joanna Augustynowicz, Paweł Kaszycki, Anna Kostecka-Gugała, Przemysław Petryszak, Sylwester Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)