Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie marketingowe w sztuce ogrodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.STR.SM.OOSXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie marketingowe w sztuce ogrodowej
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zadowolenie klienta jako cel działalności marketingowej: poziomy satysfakcji klienta

Analiza otoczenia marketingowego: analiza potrzeb i trendów w makrootoczeniu, wielowymiarowe otoczenie marketingowe. Przykłady z branży produktów i usług sztuki ogrodowej

Analiza rynku konsumenta i zachowania nabywcy: zasadnicze czynniki wpływające na zachowanie konsumenta. Proces decyzyjny konsumenta w przypadku różnych dóbr i usług, role i fazy w procesie zakupu dla różnych produktów. Wybór narzędzi kształtowania zachowań klientów

Strategia promocji: - system komunikacji marketingowej, - elementy procesu komunikacji marketingowej, - narzędzia komunikacji marketingowej, ze szczególnym uwzględnieniem e-commerce i mediów społecznościowych

Analiza przypadków firm stosujących strategie: produkcyjną, produktową, sprzedażową, marketingową, marketingu społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem firm z rynku usług i produktów ogrodniczych i sztuki ogrodowej. Copywriting

Praktyczne sposoby zdobywania klienta i budowania jego lojalności – analiza przypadków firm reprezentujących branże ogrodnictwa ozdobnego i usług ogrodniczych

Literatura:

Kotler P., Keller K., L. 2018. Marketing. Wyd. Rebis: 820ss

Taranko T. 2015. Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Wolters Kluwer, Warszawa

Rust i In. 2014. O strategiach marketingowych, Harvard Bussines Review, Wyd. ican sp. z o.o. sp. Komandytowa

Kawasaki G. Peg F. 2015. Jak cię widzą tak cie piszą, sztuka promocji w mediach społecznosciowych, Wyd. Helion

Jaworowicz M. 2015. Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Wyd. Difin

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie

pojęcia marketingu (marketing-mix, otoczenie marketingowe, segmentacja, różnicowanie i pozycjonowanie oferty, produkt, cena, promocja, dystrybucja)

wzajemne powiązania i zależności między narzędziami marketingu oraz możliwości ich wykorzystania w kontekście działalności różnych organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem branży roślin ozdobnych i sztuki ogrodowej

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

przedstawić propozycje działań marketingowych dla rozpoznanych warunków otoczenia i specyfiki jednostki biznesowej

przewidzieć skutki zastosowania określonych kombinacji narzędzi marketingowych oraz konsekwencje ich zastosowania w kontekście konkretnych przypadków branży sztuki ogrodowej

zaprojektować kompozycje narzędzi marketingowych na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacyjnej dla wybranych celów działalności

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do

ciągłego dokształcania się oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

uznania znaczenia działalności marketingowej dla realizacji celów biznesowych organizacji

Realizowane efekty kształcenia

Realizowane efekty kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

demonstracja praktycznych umiejętności (50%)

prezentacja ustna (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Cioć, Małgorzata Malik
Prowadzący grup: Monika Cioć, Małgorzata Malik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szewczyk-Taranek
Prowadzący grup: Monika Cioć, Bożena Szewczyk-Taranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.