Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.SEM.SM.OOSXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zapoznanie się z układem i zasadami pisania pracy magisterskiej

Opracowanie spisu treści, celu pracy, materiałów i metod badań odpowiednich do wybranego tematu pracy magisterskiej, oraz prezentacja w formie pisemnego opracowania i wystąpienia ustnego

Prezentacja ustna wybranego zagadnienia ze sztuki ogrodowej z wykorzystaniem nowoczesnych technik prezentacyjnych

Literatura:

Podstawowa Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Poznań.

Uzupełniająca Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

elementy składowe pracy magisterskiej oraz zasady jej pisania

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

wyszukiwać i wykorzystywać dostępne źródła literatury służące przygotowaniu pracy magisterskiej

określić cel i metodykę pracy dyplomowej magisterskiej

opracować i przedstawić w formie ustnej założenia własnej pracy magisterskiej (spis treści, cel pracy, materiał, metodyka) bazując na nowoczesnych technikach prezentacji.

opracować w formie prezentacji multimedialnej i przedstawia wybrane zagadnienie z zakresu sztuki ogrodowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

docenienia wartości opracowań naukowych, opisujących najnowsze badania służące rozwojowi ogrodnictwa i sztuki ogrodowej

kreatywnego myślenia i działania

odpowiedzialności za pracę własną i zespołową

Realizowane efekty kształcenia ROse1_W01, ROse1_U01-04, ROse1_K01-03

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji ustnej, ocena zaangażowania w dyskusji (50%), demonstracja praktycznych umiejętności (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Bożena Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.