Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona zasobów genowych roślin leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.OZG.SM.OOTXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona zasobów genowych roślin leczniczych
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Erozja genetyczna i jej przyczyny, w tym niszczenie i fragmentacja siedlisk oraz eksploatacja populacji roślin leczniczych. Ekologiczne podstawy konserwatorskiej ochrony zasobów przyrodniczych: minimalna żywotna populacja a zbiór maksymalny, teoria metapopulacji i teoria biogeografii wysp

"Strategie ochrony bioróżnorodności in situ i ex situ

Globalna strategia ochrony zasobów genowych i aktualna działalność instytucji z nią związanych

"

Rozwój ogrodów z kolekcjami roślin leczniczych, w tym kolekcji narodowych

Zasady pozyskiwania, walidacji i utrzymywania kolekcji w bankach genów

Metody biotechnologiczne wykorzystywane do przechowywania i oceny zasobów genowych

Zasady tworzenia i oceny kolekcji podstawowych (core collection)

Restytucje roślin o właściwościach leczniczych i prozdrowotnych

Analiza zmienności zasobów genowych, w tym przy użyciu metod wielowymiarowych

Techniki przygotowywania materiału do restytucji ekologicznych i pozwalające na zwiększenie jego przeżywalności

Realizacja zadań statutowych ogrodów botanicznych w zakresie ochrony ex situ roślin leczniczych

Literatura:

Wiśniewski J., Gwiazdowicz D.J. 2009. Ochrona przyrody. Wyd. UP, Poznań

Mirek Z., Nikiel A., Paul W (eds.). 2014. Actions for wild plants. Publ. by Committee on Nature Conservation PAN

Johnson RC, Hodgkin T., 1999. Core collections for today and tomorrow. IPGRI, Rome

Guerrant E. O., Havens K., Maudner M., 2004. Ex situ plant conservation supporting species survival in the wild. Island Press; Washington, Covelo, London

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie

przyczyny zagrożenia bioróżnorodności roślin leczniczych i prozdrowotnych w środowisku naturalnym oraz zna strategie jej ochrony

metody i znaczenie ochrony zasobów genowych roślin leczniczych i prozdrowotnych prowadzonych in situ i ex situ

Umiejętności - potrafi

omówić zagadnienia związane ze znaczeniem ochrony bioróżnorodności i metodami jej ochrony stosując poprawną terminologię i nomenklaturę botaniczną

analizować zmienność genetyczną na podstawie informacji udostępnianych przez banki genów i ogrody botaniczne i przedstawia wynik tej analizy publiczniekompetencje społeczne -jest gotów do

pracy samodzielnej i w grupie w różnych rolach

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny raport z ćwiczeń (waga 1/6 w ocenie końcowej)

Praca pisemna i prezentacja ustna o zasobach genowych wybranego gatunku (waga 3/6)

Test jednokrotnego wyboru (waga 2/6 w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Ewa Hanus-Fajerska, Agnieszka Kiełkowska, Barbara Nowak, Ewa Sitek, Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Seminarium, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Barański
Prowadzący grup: Rafał Barański, Ewa Hanus-Fajerska, Agnieszka Kiełkowska, Barbara Nowak, Ewa Sitek, Alina Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.