Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ogrodnictwo precyzyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.OGP.SM.OOGXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ogrodnictwo precyzyjne
Jednostka: Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

W.

Gromadzenie i organizacja danych w ogrodnictwie precyzyjnym.

Interpretacja danych z czujników stacji pogodowych i platformy sygnalizacji agrofagów.

"Precyzyjny system monitoringu i sygnalizacji agrofagów - praktyczne wykorzystanie systemów wspomagania decyzji. "

"Zasady ustalania terminu pojawu agrofagów z wykorzystaniem modeli fenologicznych, zasady prowadzenia lustracji i narzędzia wykorzystywane do identyfikacji. "

CW

Opracowywanie zaleceń dotyczących monitoringu i sygnalizacji agrofagów w uprawach ogrodniczych z wykorzystaniem Internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów oraz danych ze stacji meteo zlokalizowanych na terenie Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach.

Opracowanie zaleń nawozowych z wykorzystaniem platformy FarmSmart.

Literatura:

Podstawowa

Dominik A.,2010. Systemy rolnictwa precyzyjnego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddz.Radom. pp21.

Hołownicki R., 2008. Analiza możliwości zastosowania rolnictwa precyzyjnego w ogrodnictwie na podstawie dostepnych rozwiązań i stanu prac badawczo- rozwojowych. Inst. Sad. i Kwia. w Skierniewicach.

Samborski S. 2021. Rolnictwo precyzyjne. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

Jakubowska M., Zacharczuk M., Spychalska L., Baran M., Tratwal A., Fojud A. 2021. Platformy informatyczne jako narzędzie do wdrażania systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin na przykładzie Platformy Sygnalizacji Agrofagów i eDWIN. Progress in Plant Protection, 61/4, 278-289.

Metody i kryteria oceniania:

test wyboruy (50% w ocenie końcowej)

rozwiązanie zadania problemowego (opracowanie zaleceń) (50% w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)