Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona różnorodności roślin ex situ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.OES.SM.OOSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona różnorodności roślin ex situ
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Najnowsze metody ochrony biologicznej różnorodności roślin ex situ: kultury in vitro, przechowywanie w warunkach spowolnionego wzrostu, krioprezerwacja - przedstawione na tle tradycyjnych kolekcji polowych i banków nasion.

Pełny opis:

Konserwatorska rola ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej flory i kierunki działań

Rozwój i utrzymanie plazmy zarodkowej z wykorzystaniem kolekcji polowych i banków nasion

Kultury in vitro w ochronie różnorodności biologicznej roślin

Przechowywanie plazmy zarodkowej w warunkach spowolnionego wzrostu

Krioprezerwacja materiału roślinnego najnowszym sposobem konserwacji, kriobanki genów w Polsce i na świecie

Zastosowanie metod in vitro do ochrony ex situ paproci i storczyków

Prowadzenie kultur in vitro o spowolnionym wzroście dla roślin cebulowych i drzewiastych

Długoterminowe przechowywanie materiału roślinnego w ultraniskiej temperaturze ciekłego azotu: witryfikacja, kapsułkowanie, dehydratacja, witryfikacja

Polowe banki genów, banki nasion, banki kultur tkankowych i krioprezerwacja - zajęcia warsztatowe w Ogrodzie Botanicznym (CZBR PAN Powsin lub Ogród Botaniczny UJ)

Literatura:

Malepszy S. (red.). Praca zbiorowa.2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

Czasopismo Biotechnologia

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozumie konserwatorską rolę ogrodów botanicznych w ochronie flory i główne kierunki działań zmierzające do zabezpieczenia biologicznej różnorodności roślin, a także rozwój i utrzymanie plazmy zarodkowej z wykorzystaniem kolekcji polowych i banków nasion, w tym banków kriogenicznych

Wyjaśnia znaczenie kultury in vitro w ochronie różnorodności biologicznej roślin, oraz warunki przechowywania materiału roślinnego w warunkach in vitro, a także w warunkach spowolnionego wzrostu. Prezentuje systemy prowadzenia kultur roślin ozdobnych w aspekcie ich wykorzystania w ochronie biologicznej różnorodności ex situ, warunki regeneracji, ukorzeniania i aklimatyzacji

Rozumie znaczenie krioprezerwacji w ochronie różnorodności roślin, prezentuje metody zabezpieczania materiału roślinnego w ciekłym azocie, kwalifikuje rodzaje materiału do przechowywania, analizuje sposoby regeneracji

Umiejętności

Analizuje na podstawie doświadczeń wpływ czynników zewnętrznych na przechowywanie paproci i storczyków w kulturze in vitro oraz w roślin drzewiastych i cebulowych w warunkach spowolnionego wzrostu, wyjaśnia metody rozmnażania roślin w warunkach in vitro

Przygotowuje materiał roślinny do długoterminowego przechowywania w ultraniskiej temperaturze ciekłego azotu różnymi metodami: witryfikacja, kapsułkowanie, dehydratacja, kropla. Przeprowadza rozmrażanie i regenerację roślin.

Porównuje możliwości prowadzenia banku genów w formie kolekcji polowych, kolekcji nasion, kolekcji in vitro oraz przechowywania w warunkach zwolnionego wzrostu, a także w ciekłym azocie.

Kompetencje społeczne

Podejmuje wyzwanie pogłębiania wiedzy o najnowsze technologie służące zabezpieczeniu biologicznej róznorodności flory

Integruje zespołowe działania laboratoryjne

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 11 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Małgorzata Malik, Barbara Nowak, Bożena Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 11 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawłowska
Prowadzący grup: Małgorzata Malik, Bożena Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.