Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro w sadownictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.KVS.NM.OOGDY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultury in vitro w sadownictwie
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie z metodami rozmnażania roślin gatunków sadowniczych z wykorzystaniem metody kultur in vitro

Pełny opis:

Metody rozmnażania roślin sadowniczych w kulturach in vitro

Przydatność gatunków rozmnażanych in vitro do upraw szklarniowych i polowych

Zapewnienie jakości roślin sadowniczych rozmnażanych w kulturach in vitro

Inicjacja kultur in vitro wybranych gatunków roślin sadowniczych

Etapy rozmnażania klonalnego wybranych gatunków roślin sadowniczych

Aklimatyzacja roślin do warunków ex vitro

Literatura:

Bieńkowska-Mochtak E. . 1982. Zastosowanie kultur in vitro w uprawie i hodowli roślin, PWRiL, , Warszawa.

Malepszy S. (red.). . 2009. Biotechnologia roślin. Praca zbiorowa. , PWN, Warszawa .

Litz R.E. (eds). . 2005. Biotechnology of Fruit and Nut Crops. , CABI Publishing,

Lambardi M., Ozudogru E.A., Jain A.M. (eds). . 2013. Protocols for Micropropagation of Selected Economically-Important Horticultural Plants. , Humana Press, Springer Protocols,

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę dotyczącą metod rozmnażania roślin sadowniczych w kulturach in vitro

Ocenia przydatność gatunków rozmnażanych metodą in vitro do upraw szklarniowych i polowych

Ocenia jakość roślin sadowniczych uzyskanych metodą kultur tkankowych

Umiejętności

Umie przeprowadzić inicjację kultur in vitro wybranych gatunków roślin sadowniczych

Organizuje etapy rozmnażania klonalnego wybranych gatunków roślin sadowniczych

Przeprowadza aklimatyzację roślin do warunków ex vitro

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie pogłębiania wiedzy dotyczącej nowych technologii rozmnażania roślin sadowniczych

Angażuje się w zespołowe działania podczas prac laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)