Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kosztorysowanie prac ogrodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.KPO.SM.OOSXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kosztorysowanie prac ogrodowych
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć wyjaśnienie zasad zaliczenia przedmiotu.

Znaczenie dokumentacji kosztorysowej.

Akty prawne określające wymogi formalne dotyczące sporządzania wycen kosztorysowych,

Opracowania pomocnicze przy kosztorysowaniu (program funkcjonalno- użytkowy, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

Zmówienia publiczna- pojęcie i struktura kodów CPV.

Części składowe dokumentacji kosztorysowej.

Nakłady rzeczowe, definicje norm. (normy czasu, zużycia materiałów, normy pracy maszyn i sprzętu). Koszt całkowity inwestycji.

Rodzaje kosztorysów. Metody sporządzania kosztorysów: kalkulacja szczegółowa i uproszczona. Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót.

Elementy składowe ceny kosztorysowej jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny jednostkowych czynników produkcji, wskaźniki narzutów kosztorysowych, podatek od towarów i usług- VAT. Kosztorys i jego elementy składowe, tabele kosztorysowe.

Przykłady wycen kosztorysowych: wycena kosztorysowa dla robót porządkowych i przygotowawczych oraz dla robót ziemnych i agrotechnicznych.

Przykłady wycen kosztorysowych: wycena kosztorysowa dla zadrzewień oraz wykonania kwietników i trawników.

Przykłady wycen kosztorysowych: wycena kosztorysowa dla małej architektury ogrodowej oraz dla robót pielęgnacyjnych w okresie gwarancyjnym.

Literatura:

1. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa., 2011. Katalog nakładów rzeczowych nr 2- 2, tereny zieleni. Wydanie V- dodruk. Kraków.

2. Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska., 1974. Katalog Norm Pracy, część 01, Roboty Transportowe ziemne pomocnicze i różne, dział 12:13, Terny zieleni, normy branżowe. Wydawnictwo katalogów i cenników, Warszawa.

3. Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Resortowy Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy., 1983. Zestawienie Norm Pracy, Roboty przy produkcji materiału roślinnego. Wydawnictwo Akcydensowe, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Rozróżnia podstawowe pojęcia związane z kosztorysowaniem prac ogrodowych.

Zna Katalogi Nakładów Rzeczowych niezbędne do kosztorysowania prac ogrodowych.

Zna podstawowe rodzaje dokumentacji kosztorysowej, akty prawne określające wymogi formalne dotyczące sporządzania wycen kosztorysowych.

Umiejętności

Potrafi korzystać z Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz podstaw prawnych kosztorysowania oraz kodów CPV.

Potrafi wykonać kalkulacje metodą uproszczoną i szczegółową pracy ogrodowych. Sporządzić przedmiar prac i materiałów potrzebnych do wykonania prac ogrodniczych.

Wykonuje kosztorysy ofertowe prac ogrodniczych.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, w tym planowania i działania w sposób przedsiębiorczy oraz umie pracować w zespole przyjmując w nim różne role

Ma świadomość hierarchii zadań, odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie sztuki ogrodowej.

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

721 demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sokołowski, Krzysztof Wąs
Prowadzący grup: Paweł Sokołowski, Krzysztof Wąs
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Solecka
Prowadzący grup: Paweł Sokołowski, Urszula Solecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.