Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grzyby lecznicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.GRL.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grzyby lecznicze
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Grzyby lecznicze

kierunkowy-obowiązkowy

wymagania wstępne - brak

Katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Wykłady:

Grzyby owocnikowe w kulturze, kulinariach i lecznictwie ludowym, omówienie kryteriów rozróżniania gatunków jadalnych, niejadalnych i trujących, zatrucia grzybami

Technologie upraw grzybów leczniczych na świecie i w Polsce

Grzyby lecznicze (m.in. lakownica lśniąca, hubiak pospolity, twardnik japoński, żagwica listkowata , kordyceps chiński, łuskwiak nameko i inne), charakterystyka gatunków, substancje aktywne, wskazania, dawki, dostępne preparaty, leki i suplementy diety

Grzyby o właściwościach psychoaktywnych

Ćwiczenia

Mnożenie kultur szalkowych grzybów leczniczych. Przygotowywanie grzybni ziarnistej oraz podłóż uprawnych. Przeprowadzenie upraw grzybów oraz uzyskanie owocników oraz grzybni z kultur in vitro

Analiza laboratoryjna wybranych składników farmakologicznie czynnych grzybów leczniczych, przygotowywanie ekstraktów z materiałów uzyskanych w pierwszym etapie ćwiczeń

Literatura:

Podstawowa

Muszyńska B. 2012. Jadalne gatunki grzybów źródłem substancji dietetycznych i leczniczych, Wydawnictwo ZOZ Ośrodka Umea Shinoda-Kuracejo

Siwulski M., Sobieralski K. 2004. Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych w warunkach naturalnych, Wyd. Kurpisz S.A., Poznań.

Gminder A., Bohning T. 2009. Jaki to grzyb, Świat Książki, Warszawa.

Uzupełniająca

Grzywnowicz K. 2002. Grzyby i ludzie, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa.

Marczuk M. 2003. Grzyby w kulturze ludowej, Alta 2, Wrocław.

Oryginalne publikacje naukowe.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

specyfikę wykorzystania grzybów leczniczych u ujęciu historycznym i społeczno-geograficznym

gatunki grzybów leczniczych i substancje biologicznie w nich zawarte

zastosowanie grzybów w leczeniu i profilaktyce

umiejętności - potrafi

wykorzystać metody analityczne pozwalające na oznaczenie ilościowe i jakościowe podstawowych substancji bioaktywnych grzybów leczniczych

analizować informacje z różnych źródeł w celu przygotowania się do rozwiązania zadania problemowego z omawianego zakresu

kompetencje społeczne - jest gotów do

popularyzacji znaczenie i perspektyw wykorzystania grzybów w leczeniu i profilaktyce chorób

skutecznej pracy samodzielnie oraz w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi. Ocena końcowa jest srednią arytmetyczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Studenci przygotowują sprawozdanie grupowe z ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią arymetryczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Agnieszka Sękara, Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Krystian Marzec, Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)