Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.BOT.SI.OOGXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika
Jednostka: Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

-

Pełny opis:

Rys historyczny rozwoju nauk biologicznych. Zarys morfogenezy roślin wyższych. Organografia: pęd, liść, kwiat, kwiatostan, owoc, owocostan.

Cytologia – poziomy organizacji morfologicznej komórek, klasyfikacja składników komórki roślinnej, protoplazma, błony plazmatyczne. Charakterystyka organelli komórkowych, budowa ściany komórkowej i jej modyfikacje. Cykl komórkowy

Histogeneza. Klasyfikacja, terminologia i budowa tkanek

Układy tkankowe: morfologiczno-porównawcze oraz funkcjonalne.

Anatomiczne podstawy zrzucania organów, apoptoza, starzenie się roślin.

Podstawy systematyki roślin, zasady klasyfikacji, systemy – rys historyczny. Podział systematyczny świata roślin i tendencje rozwojowe roślin niższych.

Ewolucja i przemiana pokoleń: mszaków i paprotników

Rośliny nagozalążkowe - rozmnażanie, przegląd podgromad i klas

Okrytozalążkowe – formy wzrostu, rozmnażanie generatywne i wegetatywne, biologia rozsiewania nasion i owoców

Grupy ekologiczne roślin; charakterystyka rodzin botanicznych ważnych z ogrodniczego punktu widzenia, ze szczególnym uwzględnieniem roślin chronionych Zasady korzystania z kluczy, oznaczanie roślin i charakterystyka rodzin botanicznych flory jesiennej

Mikroskopowe obserwacje cytologiczne: kształty komórek roślinnych, ruch cytoplazmy, plastydy, materiały zapasowe, reakcje barwne na ich wykrywanie, skład wakuoli, ściana komórkowa – wykrywanie składników ściany

Budowa anatomiczna organów roślinnych : korzeń, łodyga roślin jedno- i dwuliściennych, pni

Liść: skórka i jej wytwory, anatomia liści dwuliściennych, jednoliściennych, kseromorficznych, anatomia słupka i pręcika

Budowa i klasyfikacja owoców i nasion. Kiełkowanie nasion

Metageneza i budowa pokoleń mszaków, widłakowych, skrzypowych i paproci

Rozmnażanie roślin nagozalążkowych, przegląd głównych przedstawicieli gromad i klas

Oznaczanie i charakterystyka przedstawicieli rodzin botanicznych flory wiosennej

Zróżnicowanie flory w zależności od warunków siedliskowych – roślinność łąkowa, leśna ruderalna, kserotermiczna. Zbiór roślin do zielnika. Poznawanie roślin prawnie chronionych w środowisku naturalnym (ćwiczenia terenowe).

Literatura:

"Szweykowska A., Szweykowski J.,2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia oraz t. II. Systematyka. PWN Warszawa

Pałczyński A., Podbielkowski Z., Polakowski B.,1995 (i wznowienia). Botanika. PWN Warszawa

Hejnowicz Z.,2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN Warszawa

Pojnar E. (red), 1999. Skrypt Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, Wydawnictwo AR Kraków

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1986 (i wznowienia). Rośliny polskie – klucz do oznaczania roślin. PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

budowę organów wegetatywnych i generatywnych roślin

organizację komórkową żywych organizmów na poziomie submikroskopowym

odmienną budowę anatomiczną organów charakterystycznych dla różnych taksonów roślinnych

przebieg procesu rozmnażania generatywnego oraz wegetatywnego roślin

pojęcia dotyczące systemu świata roślin zarówno w ujęciu historycznym jak i obecnym

zasady kwalifikacji gatunków roślin do taksonów wyższych rang

charakteryzuje taksony niższych rang, zwłaszcza obejmujących gatunki gospodarczo ważne i użytkowane ogrodniczo

zastosowanie i rolę roślin w krajobrazie przyrodniczym, gospodarce żywieniowej i w świecie ożywionym w ogóle

odnosi posiadaną wiedzę do zdobywania dokładniejszych wiadomości ukierunkowanych na grupy użytkowe roślin ogrodniczych – zgodnie z kierunkiem studiów Umiejętności - potrafi

budowę organów wegetatywnych i generatywnych roślin

organizację komórkową żywych organizmów na poziomie submikroskopowym

odmienną budowę anatomiczną organów charakterystycznych dla różnych taksonów roślinnych

przebieg procesu rozmnażania generatywnego oraz wegetatywnego roślin

pojęcia dotyczące systemu świata roślin zarówno w ujęciu historycznym jak i obecnym

zasady kwalifikacji gatunków roślin do taksonów wyższych rang

charakteryzuje taksony niższych rang, zwłaszcza obejmujących gatunki gospodarczo ważne i użytkowane ogrodniczo

zastosowanie i rolę roślin w krajobrazie przyrodniczym, gospodarce żywieniowej i w świecie ożywionym w ogóle

odnosi posiadaną wiedzę do zdobywania dokładniejszych wiadomości ukierunkowanych na grupy użytkowe roślin ogrodniczych – zgodnie z kierunkiem studiów

Kompetencje społeczne - jest gotów do

oszacowania roli roślin w szeroko pojętym środowisku przyrodniczym

przewidzenia stanu zagrożenia naturalnego środowiska przyrodniczego

Metody i kryteria oceniania:

"cykliczne sprawdziany wiedzy, demonstracja praktycznych umiejętności , wynik stanowi 50% w końcowej ocenie

"

Egzamin pisemny, wynik stanowi 50% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowak
Prowadzący grup: Joanna Augustynowicz, Barbara Nowak, Ewa Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowak
Prowadzący grup: Barbara Nowak, Ewa Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowak
Prowadzący grup: Barbara Nowak, Ewa Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.