Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.BIK.SI.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strukturą komórek roślinnych jako podstawową jednostką budowy organizmów wielokomórkowych, przystosowanych do pełnienia wysoko wyspecjalizowanych funkcji. Struktury komórkowe będą omawiane na poziomie mikroskopii świetlnej i elektronowej z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych do analizy procesów życiowych zachodzących w komórce.

Pełny opis:

Narzędzia i techniki stosowane w badaniach komórki roślinnej. Organizmy modelowe do badań procesów życiowych komórki.

Pochodzenie i ewolucja komórek, komórki pro- i eukariotyczne, teoria komórkowa

Cytoplazma podstawowa, cytoszkielet, struktura i funkcja błon cytoplazmatycznych, błona komórkowa, ściana komórkowa

Połączenia międzykomórkowe, transport jonów i substancji odżywczych. Transport bierny, wspomagany, aktywny, fagocytoza, pinocytoza, transcytoza

Jądro komórkowe struktura i funkcja; zachowanie, przekazywanie i realizacja informacji genetycznej

Struktura i funkcja systemu wakuolarnego. Siateczka śródplazmatyczna gładka i szorstka. Biosynteza białka. Aparat Golgiego, segregacja produktów komórki. Lizosomy, sferosomy, peroksysomy

Mikroskopia optyczna (budowa mikroskopu, zasada działania, rozwiązywanie prostych problemów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem mikroskopu)

Sposoby pobierania i utrwalania materiału roślinnego do analiz cytologicznych. Wykonanie preparatów rozgniotowych obrazujących chromosomy mitotyczne i mejotyczne

Mitochondria i plastydy - struktura i funkcja. Cykl komórkowy, wzrost i podział komórki somatycznej (mitoza), apoptoza

Gametogeneza u roślin (mejoza)

Analiza mitozy, określenie indeksu mitotycznego i fazowego

Analiza mejozy u roślin na przykładzie mikrosporogenezy

Rozpoznawanie organelli komórkowych zawierających barwniki w różnych organach i gatunkach roślinnych

Identyfikacja organelli gromadzących materiały zapasowe – reakcje barwne wykrywające skrobię, białka i tłuszcze zapasowe

Najnowsze metody dokumentacji badań stosowane w cytologii (fotografia cyfrowa, analiza komputerowa obrazów mikroskopowych)

Literatura:

Biologia komórki roślinnej. Tom I. Struktura, tom II. Funkcja - Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L., PWN Warszawa 2012

Podstawy biologii komórki - Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P., PWN Warszawa 2005

Strukturalne podstawy biologii komórki - Kilarski W., PWN Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje problematykę badawczą i techniki stosowane w cytologii

Opisuje budowę i pochodzenie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Wyjaśnia funkcjonowanie poszczególnych organelli komórkowych

Objaśnia procesy metaboliczne zachodzące w komórce oraz mechanizm regulacji cyklu komórkowego

Charakteryzuje procesy związane z podziałem mitotycznym i mejotycznym jądra komórkowego

Umiejetności

Potrafi współpracować w ramach małego zespołu

Obsługuje mikroskop optyczny, rozwiązuje proste problemy związane z jego funkcjonowaniem

Sporządza preparaty cytologiczne różnymi technikami z różnorodnego materiału roślinnego

Interpretuje wyniki analiz cytologicznych

Stosuje różne metody archiwizacji danych cytologicznych

Kompetencje społeczne

Metody i kryteria oceniania:

wykłady - test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru (70%)

ćwiczenia - test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, rozwiązanie zadania problemowego (30%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)