Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza źródeł etnobotanicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.AZE.SM.OOTXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza źródeł etnobotanicznych
Jednostka: Katedra Ogrodnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Analiza źródeł etnobotanicznych

kierunkowy obowiązkowy

katedra Ogrodnictwa

Pełny opis:

Wykłady:

Klasyfikacja i omówienie źródeł etnobotanicznych, w tym materialnych (piśmienniczych, archeologicznych, dzieł sztuki itp.) i niematerialnych (obyczaje, legendy)

Ziołolecznictwo w cywilizacjach starożytnych w aspekcie następstwa i przenikania się kultur oraz wzbogacania zasobów gatunkowych roślin użytkowych

Szczegółowa charakterystyka najważniejszych pisanych źródeł etnobotanicznych od starożytności do początku XX wieku na tle społecznych i gospodarczych uwarunkowań epoki historycznej

Ćwiczenia:

Etnobotanika regionalna, etnobotanika miejska – współczesna rola roślin leczniczych w różnych sferach życia społeczności różnych regionów świata

Analiza monografii wybranych gatunków leczniczych z pisanych źródeł etnobotanicznych od starożytności do początku XX wieku, jako świadectwa stanu wiedzy z epoki, uzupełniona o współczesne wykorzystanie fitoterapeutyczne

Analiza obecnego stanu wiedzy z zakresu etnobotaniki oraz stosowania jej przez różne grupy społeczne

Analiza znaczeń symboliki roślinnej w literaturze, sztuce i tradycjach obrzędowych

Literatura:

Podstawowa

Oryginalne artykuły naukowe z tematu

Panacea-Leki ziołowe. Kwartalnik Centrum Fitoterapii w Gdańsku, wybrane artykuły

Źródła etnobotaniczne dostępne w zasobach Internetu

Uzupełniająca:

Topolski J. 1968. Metodologia historii, PWN, Warszawa.

Kawałko M.J. 1986. Historie ziołowe, KAW, Lublin.

Efekty uczenia się:

wiedza - zna i rozumie

najważniejsze źródła informacji etnobotanicznych w poszczególnych epokach historycznych

autorów i historię powstania oraz znaczenie najważniejszych pisanych źródeł etnobotanicznych od starożytności do początków XX wieku umiejętności - potrafi

analizować związek ludzi i roślin na tle ewolucji życia społecznego, przyrodniczego i kulturowego

analizować krytycznie źródłową wiedzę o roślinach leczniczych na tle uwarunkowań epoki i w świetle osiągnięć współczesnej nauki

komptetencje społeczne - jest gotów do

popularyzacji roli etnobotaniki w różnych aspektach życia współczesnego społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny z pytaniami otwartymi i testowymi. Ocena końcowa jest srednią arymetryczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Studenci przygotowują prezentacje ustną związaną z tematyką ćwiczeń, ocenie podlega prezentacja, umiejętność wypowiedzi, dyskusji, podsumowania. Ocena końcowa jest średnią arymetryczną liczoną z oceny uzyskanej z ćwiczeń i wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Agnieszka Sękara, Piotr Siwek, Piotr Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sękara
Prowadzący grup: Krystian Marzec, Agnieszka Sękara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)