Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza źródeł etnobotanicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: O.1s.AZE.SM.OOTXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza źródeł etnobotanicznych
Jednostka: Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze źródłami etnobotanicznymi, które dokumentują rozwój wiedzy o roli roślin leczniczych w historyczno-obyczajowej perspektywie. Studenci będą analizować źródła historyczne w kontekście warunków społeczno-ekonomicznych kolejnych epok oraz rozwoju nauk botanicznych i medycznych.

Pełny opis:

Klasyfikacja i omówienie źródeł etnobotanicznych, w tym materialnych (piśmienniczych, archeologicznych, dzieł sztuki itp.) i niematerialnych (obyczaje, legendy)

Ziołolecznictwo w cywilizacjach starożytnych w aspekcie następstwa i przenikania się kultur oraz wzbogacania zasobów gatunkowych roślin użytkowych

Szczegółowa charakterystyka najważniejszych pisanych źródeł etnobotanicznych od starożytności do początku XX wieku na tle społecznych i gospodarczych uwarunkowań epoki historycznej

Analiza monografii wybranych gatunków leczniczych z pisanych źródeł etnobotanicznych od starożytności do początku XX wieku, jako świadectwa stanu wiedzy z epoki, uzupełniona o współczesne wykorzystanie fitoterapeutyczne

Analiza obecnego stanu wiedzy z zakresu etnobotaniki oraz stosowania jej przez różne grupy społeczne

Analiza znaczeń symboliki roślinnej w literaturze, sztuce i tradycjach obrzędowych

Literatura:

Metodologia historii - Topolski J. PWN Warszawa 1968

Historie ziołowe - Kawałko M.J. KAW Lublin 1986

Panacea-Leki ziołowe. Kwartalnik Centrum Fitoterapii w Gdańsku, wybrane artykuły

Starodruki dostępne w zasobach Internetu

Efekty uczenia się:

Wiedza

Identyfikuje najważniejsze źródła informacji etnobotanicznych w poszczególnych epokach historycznych

Zna autorów i historię powstania oraz znaczenie najważniejszych pisanych źródeł etnobotanicznych od starożytności do początków XX wieku

Umiejętności

Analizuje związek ludzi i roślin na tle ewolucji życia społecznego, przyrodniczego i kulturowego

Analizuje krytycznie źródłową wiedzę o roślinach leczniczych na tle uwarunkowań epoki i w świetle osiągnięć współczesnej nauki

Kompetencje społeczne

Rozumie rolę etnobotaniki w różnych aspektach życia współczesnego społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)