Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia a problemy współczesnego leśnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.037.SM.LLSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia a problemy współczesnego leśnictwa
Jednostka: Instytut Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest wskazanie nowych konfliktów, które powstają na styku gospodarki leśnej z szeroką rozumianą problematyką środowiskową, oraz wskazanie, które z tych problemów wynikają z braku znajomości ekologii lub z błędnych poglądów na tematy związane z ekologią. Kurs opiera się w znacznej mierze na analizie przypadków wskazanych przez studentów, w oparciu o informacje zaczerpnięte z dyskusji odbywających się na łamach portali internetowych. Wykłady są skoncentrowane na ukazaniu współczesnej wiedzy ekologicznej jako układu odniesienia dla toczących się dyskusji, natomiast ćwiczenia kameralne polegają na analizie wybranych problemów w grupach oraz przygotowywaniu opracowań będących propozycją rozwiązań. analizie kolei ćwiczenia terenowe ukierunkowane są na przedyskutowanie konkretnych przypadków w wybranym obiekcie leśnym niezbyt odległym od Krakowa.

Pełny opis:

Tematyka kursu obejmuje przedstawienie zmian, jakie zaszły obrębie teorii ekologicznej w ciągu ostatnich dziesięcioleci oraz wskazanie obszarów, w których dawna wiedza z zakresu ekologii została szczególnie mocno zdezaktualizowana przez wyniki nowszych badań. Na tym tle wybierane są następnie przykłady dyskusji i konfliktów, w których uczestnicy sporu odwołują się do argumentów z zakresu ekologii. Argumenty te są następnie pooddawane analizie i odnoszone do współczesnych publikacji naukowych z tego zakresu w celu znalezienie rozwiązań wspartych rzetelnymi argumentami merytorycznymi

Tematyka wykładów:

Rys historyczny – przemiany teorii ekologicznej w czasie

Czym naprawdę zajmuje się ekologia i kogo możemy nazwać ekologiem?

Co to jest ekosystem? – jak zmieniało się pojęcie ekosystemu w ekologii? Jakie błędy i nieporozumienia wiążą się zazwyczaj z używaniem tego terminu przez ludzi nie będących ekologami?

Mechanizmy regulacji liczebności populacji – konfrontacja współczesnych modeli z tradycyjnymi ujęciami

Co zostało z teorii sukcesji? Jakie są współczesne poglądy ekologów na temat dynamiki zbiorowisk?

Zależność między żyznością siedliska a różnorodnością gatunkową – czy zbiorowiska o najwyższym trofizmie mają najwięcej gatunków?

Lasy i obieg węgla w biosferze; co wynika ze współczesnych badań nad bilansem węglowym ekosystemów leśnych?

Rola człowieka w funkcjonowaniu ekosystemów dawniej i dziś – czym jest „naturalność”?

Literatura:

• Kimmins J. P. 1997. Forest Ecology. A foundation of sustainable manegement. Second Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River.

• Krebs C. J. 2011. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Rosenzweig M. L. 2003. Win-win Ecology. Oxford University Press, Oxford.

• Van der Maarel E. (Red.). 2005. Vegetation Ecology. Blackwell Publishing, Oxford.

Efekty uczenia się:

Student w trakcie kursu potrafi opisać zmiany, jakie zaszły w obrębie teorii ekologicznej w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Potrafi też wskazać obszary, w których dawna wiedza z zakresu ekologii została szczególnie mocno zdezaktualizowana przez wyniki nowszych badań.

Metody i kryteria oceniania:

sprawozdania pisemne z ćwiczeń kameralnych oraz z ćwiczeń terenowych, ocena udziału w dyskusjach prowadzonych w trakcie ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.