Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wademekum gleboznawstwa i geologii (ang.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.030.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wademekum gleboznawstwa i geologii (ang.)
Jednostka: Zakład Gleboznawstwa Leśnego
Grupy: OZL GL stacjonarne magisterskie, semestr 3, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Elektyw "Vademecum of Soil Science and Geology": Zajęcia przeznaczone dla studentów II stopnia.Treść obejmuje zagadnienia z dziedziny gleboznastwa i geologi a także szeroko pojętego zakresu leśnictwa i ekologii

Pełny opis:

Vademecum of soil science and geology, intoduction, estimate your English, Departments of Soil Science in Poland and around the world, the impact factor, the English language in forestry.

Soil genesis. Five factors of soil formation: parent material, climate, living organisms, topography, time. Podsols- determination according to WRB.

Basics of geology. Definitions. Geological timescale. Rocks: ignious, sedimentary. Geomorphology: glaciers, volcanoes, remnants. Geology in Egypt.

Enviromental soil chemistry. History. Definitions. Soil constituents: clay minerals, organic matter. Ion exchange. Soil pH: the importance, definition, measurement.

Forest soils. Latest researches. Experimental fields. Testing the aluminium toxicity hypothesis. How to read and understand the scientific publications.

Soil fertility and plant nutrition. Function of soil organic matter and main nutrients. Symptoms of mineral elements deficiency. Difficult translation: a specific of forest management vocabulary

The final lecture: tips and advices. Scholarships. Searching for calls. Application. Preparing of the project. Seeking the partners. Studying abroad.

Literatura:

Concise Oxford Dictionary

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Objasnia, używając języka polskiego, znaczenie podstawowych terminów gleboznawczych i geologicznych, procedur analitycznych i form idiomatycznych w języku angielskim

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

ocena zaangażowania w dyskusji, rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)