Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Leśnictwo plantacyjne - zagadnienia wybrane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.EX.013.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Leśnictwo plantacyjne - zagadnienia wybrane
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy: OZL GL stacjonarne magisterskie, semestr 1, przedmioty do wyboru
OZL GL stacjonarne magisterskie, semestr 2, przedmioty do wyboru
OZL GL stacjonarne magisterskie, semestr 3, przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom roli leśnictwa plantacyjnego w rozwoju cywilizacji. Efektem kształcenia jest zdobycie umiejętności rozpoznawania rodzajów i gatunków drzew uprawianych na plantacjach leśnych, oszacowania ich przydatności dla przemysłu drzewnego, a także umiejętności zarządzania plantacjami leśnymi oraz ochrony szkółek i plantacji leśnych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

Funkcje leśnictwa plantacyjnego i jego rozwój.

Gatunki drzew używane do zakładania plantacji leśnych.

Koncepcje siedliska leśnego a dobór gatunków drzew na plantacje.

Zasady urządzania plantacji leśnych oraz hodowli drzew na plantacjach leśnych w Republice Południowej Afryki.

Ochrona szkółek i plantacji leśnych. Problemy przy zakładaniu plantacji na gruntach porolnych.

Użytkowanie plantacji leśnych oraz transport surowca.

Odbiorcy surowca drzewnego z plantacji leśnych.

Literatura:

State of the World's Forests 2011 - FAO; Global Forest Resources Assessment 2010 FAO; Zwoliński J. 2008. Rola leśnictwa plantacyjnego w warunkach kryzysu środowiskowego i surowcowego świata Leś. Pr. Bad., Vol. 69 nr 4, s. 371-379. Bowyer, J., J. Howe, P. Guillery, and K. Fernholz. 2005. Tree Plantations for Wood Production – Environmental Threat or a Means of ‘Saving’ Natural Forests? Dovetail Partners, Inc.; Toma, T.; Oka, T.; Marjenah; Fatawi, M.; Mori, T. 2001. Forest rehabilitation requires fire prevention and community involvement.In: Kobayashi, S., Turnbull, J.W., Toma, T., Mori, T., Majid, N.M.N.A. (eds.). Rehabilitation of degraded tropical forest ecosystems: workshop proceedings, 2-4 November 1999, Bogor, Indonesia. CIFOR, Bogor, Indonesia. 107-114. ISBN: 979-8764-70-6.

Efekty uczenia się:

Umiejętność oceny roli leśnictwa plantacyjnego w rozwoju cywilizacji, umiejętność rozpoznawania rodzajów i gatunków drzew uprawianych na plantacjach leśnych oraz umiejętność oszacowania ich przydatności dla przemysłu drzewnego, umiejętność zarządzania plantacjami leśnymi, umiejętność ochrony szkółek i plantacji leśnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na postawie oceny referatu dotyczącego leśnictwa plantacyjnego. Lista tematów referatów prezentowana jest na pierwszym i ostatnim wykładzie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)