Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska (niest)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A8.SEMIPI.NI.LLSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska (niest)
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminaria 30 godz.

Tematyka zajęć Technika pisania pracy inżynierskiej. Zasady wykorzystywania informacji ze źródeł literaturowych przy pisaniu pracy inżynierskiej. Prezentacja zagadnień wprowadzających do tematyki pracy inżynierskiej

Prezentacja przeglądu piśmiennictwa z zakresu tematyki podejmowanej w ramach pracy inżynierskiej. Analiza zebranych danych literaturowych i sposób ich wykorzystania w ostatecznej redakcji pracy dyplomowej (inżynierskiej). Nabycie umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk leśnych.

Analiza założeń i metodyki badań własnych pracy inżynierskiej. Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja. Dyskusja uzyskanych wyników w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów.

Literatura:

Podstawowa 1. Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

2. Mądry W. 2000. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

3. Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa.

Uzupełniająca 1. T. Rawa. 1999. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. ART w Olsztynie

2. B. Zółtkowski. 1997. Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ATR w Bydgoszczy

3. Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na studiach dwustopniowych na Wydziale Leśnym (http://wl.ur.krakow.pl/).

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

zrealizować proste zadania analityczne, obserwacje i pomiary w laboratorium, wykonać obserwacje i pomiary, umie analizować i opisywać zjawiska przyrodnicze zachodzące w ekosystemach leśnych, zaproponować optymalizacje procesów technologicznych stosowanych w leśnictwie z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych LES1_U01 R

przygotować prace pisemne i wygłosić prezentację na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach (profesjonalnym i ogólnym), wykorzystując dostępne środki audiowizualne i technologie informatyczne LES1_U18 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 R

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy LES1_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja. Dyskusja uzyskanych wyników w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów (referat).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Jacek Banach, Leszek Bartkowicz, Czesław Bartnik, Piotr Bilański, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Magdalena Frączek, Anna Gazda, Janusz Gołąb, Piotr Gruba, Michał Jasik, Mariusz Kormanek, Dariusz Kulak, Jarosław Lasota, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Stanisław Orzeł, Krzysztof Owsiak, Marcin Piszczek, Paweł Przybylski, Robert Rossa, Kinga Skrzyszewska, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Grzegorz Szewczyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Piotr Wężyk, Tadeusz Wojas, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Leszek Bujoczek, Bartłomiej Grad, Magdalena Kacprzyk, Mariusz Kormanek, Tadeusz Kowalski, Dariusz Kulak, Jarosław Lasota, Krzysztof Michalec, Danuta Owoc, Robert Rossa, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Marta Szostak, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Tadeusz Wojas, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Bartłomiej Bednarz, Jan Bodziarczyk, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Magdalena Frączek, Anna Gazda, Janusz Gołąb, Robert Jankowiak, Mariusz Kormanek, Krzysztof Leszczyński, Krzysztof Michalec, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Danuta Owoc, Krzysztof Owsiak, Ewa Słowik-Opoka, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Jan Banaś, Bartłomiej Bednarz, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Anna Gazda, Anna Klamerus-Iwan, Dariusz Kulak, Krzysztof Michalec, Elżbieta Muter, Paweł Netzel, Danuta Owoc, Krzysztof Owsiak, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marek Wajdzik, Piotr Wężyk, Tadeusz Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.