Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe i praca inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.SEMIPI.SI.LLSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe i praca inżynierska
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Seminaria 30 godz.

Tematyka zajęć Technika pisania pracy inżynierskiej. Zasady wykorzystywania informacji ze źródeł literaturowych przy pisaniu pracy inżynierskiej. Prezentacja zagadnień wprowadzających do tematyki pracy inżynierskiej

Prezentacja przeglądu piśmiennictwa z zakresu tematyki podejmowanej w ramach pracy inżynierskiej. Analiza zebranych danych literaturowych i sposób ich wykorzystania w ostatecznej redakcji pracy dyplomowej (inżynierskiej). Nabycie umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk leśnych.

Analiza założeń i metodyki badań własnych pracy inżynierskiej. Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja. Dyskusja uzyskanych wyników w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

1. Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

2. Mądry W. 2000. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

3. Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa.

Uzupełniająca

1. T. Rawa. 1999. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. ART w Olsztynie

2. B. Zółtkowski. 1997. Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ATR w Bydgoszczy

3. Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na studiach dwustopniowych na Wydziale Leśnym (http://wl.ur.krakow.pl/).

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

zrealizować proste zadania analityczne, obserwacje i pomiary w laboratorium, wykonać obserwacje i pomiary, umie analizować i opisywać zjawiska przyrodnicze zachodzące w ekosystemach leśnych, zaproponować optymalizacje procesów technologicznych stosowanych w leśnictwie z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych LES1_U01 R

przygotować prace pisemne i wygłosić prezentację na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach (profesjonalnym i ogólnym), wykorzystując dostępne środki audiowizualne i technologie informatyczne LES1_U18 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 R

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy LES1_K04 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja. Dyskusja uzyskanych wyników w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów (referat).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Jacek Banach, Jan Banaś, Czesław Bartnik, Piotr Bilański, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Piotr Boroń, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Grzegorz Durło, Magdalena Frączek, Anna Gazda, Janusz Gołąb, Bartłomiej Grad, Grzegorz Jamrozy, Robert Jankowiak, Michał Jasik, Marta Kempf, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Wojciech Kraj, Dariusz Kulak, Jarosław Lasota, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Elżbieta Muter, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Wojciech Ochał, Stanisław Orzeł, Krzysztof Owsiak, Maciej Pach, Marek Pająk, Jarosław Paluch, Marcin Piszczek, Robert Rossa, Wojciech Różański, Kinga Skrzyszewska, Jerzy Skrzyszewski, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Jarosław Socha, Janusz Sowa, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marek Wajdzik, Tomasz Wanic, Radosław Wąsik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Sławomir Wilczyński, Tadeusz Wojas, Bartłomiej Woś, Wojciech Ząbecki, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Piotr Bilański, Jan Bodziarczyk, Piotr Boroń, Janusz Gołąb, Piotr Gruba, Paweł Hawryło, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Wojciech Kraj, Stanisław Małek, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Wojciech Ochał, Danuta Owoc, Krzysztof Owsiak, Robert Rossa, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Marta Szostak, Paweł Tylek, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Tadeusz Wojas, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Piotr Bilański, Jan Bodziarczyk, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Dominika Cywicka, Magdalena Frączek, Janusz Gołąb, Piotr Gruba, Magdalena Kacprzyk, Srdjan Keren, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Wojciech Ochał, Krzysztof Owsiak, Marcin Piszczek, Robert Rossa, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Rafał Starzak, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marta Szostak, Jerzy Szwagrzyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Tadeusz Wojas, Marcin Zarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Leszek Bujoczek, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Magdalena Frączek, Anna Gazda, Janusz Gołąb, Piotr Gruba, Magdalena Kacprzyk, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Dariusz Kulak, Krzysztof Michalec, Danuta Owoc, Remigiusz Pielech, Marcin Piszczek, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Marta Szostak, Jerzy Szwagrzyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Tadeusz Wojas, Marcin Zarek, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.