Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja przyrodniczo-leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A7.EDUPRZ.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja przyrodniczo-leśna
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu, którego program obejmuje 6 godzin wykładowych, jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami prowadzenia zajęć oraz możliwościami efektywnywnego wykorzystania ich w praktycznej edukacji przyrodniczo–leśnej. Ważnym akcentem kursu jest również zwrócenie uwagi na aktualne problemy polskiego leśnictwa w zakresie ochrony przyrody oraz próby ich rozwiązywania poprzez edukację przyrodniczą w odpowiednich grupach społecznych i zawodowych.

Pełny opis:

Wykłady 6 godz.

Tematyka zajęć Cele i założenia edukacji przyrodniczej w Polsce w formalnym systemie kształcenia i w strukturach poza szkolnych.

Nowoczesne formy i metody w edukacji przyrodniczo-leśnej. Metody kształcenia i wychowania różnych grup odbiorców edukacji.

Środki dydaktyczne w edukacji przyrodniczo-leśnej. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych

w Lasach Państwowych, parkach narodowych i organizacjach pozarządowych.

Literatura:

Podstawowa

1. Chrzanowski T. 2007 (red.). ABC edukacji leśnej.CILP, Warszawa.

2. Budniak A. 2009. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Cichy D.,

3. Pałyga E.J. 1995 (red.). Edukacja ekologiczna w Polsce. W-wa. Impuls,Kraków.

4. Będkowska H. 2010. Niezbędnik edukatora. CILP, Warszawa

Uzupełniająca

1.Śnieżyński M. 1998. Zarys dydaktyki dialogu. Wyd. Naukowe PAT w Krakowie.

2.Żylińska M. 2013. Neurodydaktyka. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

potrafi formułować cele i założenia edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, scharakteryzować kierunki i działania na różnych poziomach edukacji nieformalnej, zna ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną LP, parków narodowych wybrany organizacji pozarządowych LES1_W18 R

zna metody dydaktyczne stosowane w edukacji, potrafi wskazać wady i zalety poszczególnych rodzajów metod oraz zaproponować ich praktyczne wykorzystanie, objaśnia znaczenie środków dydaktycznych w edukacji, charakteryzuje grupy odbiorców edukacji LES1_W18 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

planuje i organizuje zajęcia edukacyjne, stosuje poznane elementy metodyki edukacyjnej do zajęć kameralnych i terenowych dedykowanych różnym grupom odbiorców edukacji LES1_U18 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

kształtowania odpowiednich postaw w relacjach człowiek-środowisko LES1_K02 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny:Test uzupełnień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Frączek
Prowadzący grup: Magdalena Frączek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.