Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzanie lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.URZLAS.SI.LLSGT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie lasu
Jednostka: Katedra Urządzania Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu:projektowania podziału powierzchniowego;

podziału gospodarczego;

inwentaryzacji lasu metodami klasycznymi i metodami statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji lasu;

regulacji użytkowania rębnego i przedrębnego;

planowania urządzeniowego;

wyceny wartości rynkowej surowca drzewnego.

Pełny opis:

Wykłady

1.Cel i przedmiot urządzania lasu. Struktura lasów Polski.

2.Podziały i funkcje lasu. Postać gospodarstwa leśnego.

3.Klasyczne systemy inwentaryzacji lasu.

4.Statystyczno-matematyczny system inwentaryzacji lasu – podstawy teoretyczne i zagadnienia ogólne.

5.Statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji lasu z zastosowaniem relaskopowych oraz kołowych czasowych powierzchni próbnych.

6.Statystyczno-matematyczne metody inwentaryzacji i kontroli lasu z zastosowaniem stałych kołowych powierzchni próbnych.

7.Stratyfikacja w inwentaryzacji lasu. Obrębowa metoda inwentaryzacji.

8.Dokumentacja urządzeniowej inwentaryzacji lasu.

9.Trwałość lasu a regulacja użytkowania rębnego – zasady ogólne i rozwiązania modelowe.

10.Pierwszy samodzielny sposób optymalizacji etatu rębnego w gospodarstwie zrębowym.

11.Sposób optymalizacji etatu rębnego w gospodarstwie przerębowo-zrębowym z rębniami częściowymi.

12.Metody regulacji rozmiaru użytkowania rębnego w gospodarstwach: przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i przerębowym

13.Regulacja rozmiaru użytkowania przedrębnego. 14.Ograniczenia w realizacji użytkowania.

15.Plany gospodarcze oraz program ochrony przyrody w nadleśnictwie.

16.Urządzanie lasów niepaństwowych

Ćwiczenia kameralne

1.Projekt górskiego podziału powierzchniowego

2.Kameralne opracowanie wyników wzrokowej taksacji

3.Projekt inwentaryzacji lasu w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji (cz. 1)

4.Projekt inwentaryzacji lasu w statystyczno-matematycznym systemie inwentaryzacji (cz. 2)

5.Prace obliczeniowe na relaskopowych powierzchniach próbnych

6.Prace obliczeniowe na kontrolnych kołowych powierzchniach próbnych.

7.Opracowanie wyników inwentaryzacji metodą stratyfikacji

8.Zastosowanie statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji do określenia struktury jakości drzewostanu

9.Określenie wartości rynkowej surowca drzewnego na pniu

10.Ocena stanu zasobów drzewnych gospodarstwa

11.Optymalizacja etatu rębnego w gospodarstwie zrębowym

12.Regulacja rozmiaru użytkowania w gospodarstwie przerębowo-zrębowym z rębnią stopniową i w przerębowym

13.Projekt lokalizacji cięć.

14.Plan hodowli lasu.

Ćwiczenia terenowe

1.Identyfikacja i utrwalanie podziału powierzchniowego w terenie. Wyznaczanie granic wyłączeń taksacyjnych.

2.Inwentaryzacja stanu lasu metodą statystyczno-matematyczną na relaskopowych powierzchni próbnych.

3.Inwentaryzacja stanu lasu metodą statystyczno-matematyczną na kontrolnych powierzchni próbnych.

4.Ocena wielkości okresowego ubytku, dorostu i przyrostu na kontrolnych powierzchniach próbnych.

5.Kontrola i sporządzenie protokołu odbioru prac na kołowych powierzchniach próbnych.

6.Określenie wartości pieniężnej drzewostanu.

Literatura:

Rutkowski B. 1989. Urządzanie lasu. Skrypt AR, KrakówKlocek A., Rutkowski B. 1986. Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. PWRiL, Warszawa

Banaś J. 2005. Drzewostanowa metoda inwentaryzacji i kontroli lasów różnowiekowych. Sylwan nr 11, 18-24.

Banaś J. 2005. Zastosowanie stratyfikacji w inwentaryzacji lasów różnowiekowych.

Sylwan nr 12, 30-36.

Przybylska K., Banaś J., Zięba S., Zygmunt R., Żuchowski J. 2006. Inwentaryzacja lasu. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Skrypt AR. Kraków

Poznański. R. 2005. Problemy regulacji w urządzaniu lasu. przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR. Kraków

Poznański. R., Zięba S., Zygmunt R. 2002. Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR, Kraków.

Instrukcja urządzania lasu. 2003. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)