Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.INFORL.SI.LLSOX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka w leśnictwie
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Umiejętność tworzenia prostych programów w VBA (Visual Basic dla aplikacji). Znajomość terminologii związanej z relacyjnymi bazami danych, umiejętność wydobywania informacji z istniejących baz. Znajomość zawartości Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Podstawowa umiejętność pracy z SILP.

Pełny opis:

Programowanie VBA w Excelu (Visual Basic for Application)

1. 2 godz.: Zapoznanie z interfejsem środowiska VBA. Wprowadzanie kodu VBA: ręczne wprowadzanie kodu, korzystanie z rejestratora makr, modyfikowanie kodu.

2. 4 godz.: Obiekty MS Excel: hierarchia obiektów, odwołania do obiektów, właściwości i metody obiektów. Modyfikowanie właściwości i korzystanie z metod obiektów MS Excel. Praktyczne zapoznanie ze strukturą obiektów. Sterowanie działaniem aplikacji MS Excel z poziomu kodu VBA.

3. 4 godz.: Procedury arkuszowe wykonujące niestandardowe działania w Excelu. Korzystanie ze zmiennych i instrukcji sterujących If-Then, Select Case.

4. 4 godz.: Niestandardowe funkcje użytkownika. Tworzenie funkcji, uruchamianie z poziomu arkusza, zapisywanie niestandardowych funkcji w postaci dodatków. Korzystanie z tablic i pętli For Next, Do Loop, For Each Next.

5. 4 godz.: Elementy programowania obiektowego. Tworzenie niestandardowych okien dialogowych. Komunikacja z użytkownikiem programu - wybrane formanty interfejsu Windows.

6. 2 godz.: Sprawdzian

Relacyjne bazy danych na przykładzie MS Access:

1. 2 godz.: Obiekty relacyjnej bazy danych. Tabele: rekord i pole tabeli, atrybuty pola; sortowanie i filtrowanie rekordów w tabeli; modyfikacja tabeli.

2. 2 godz.: Tworzenie nowej tabeli bazy danych i wypełnienie jej danymi importowanymi z Excela. Relacje: pola kluczowe i ich atrybuty, rodzaje relacji, definiowanie relacji między tabelami w MS Access.

3. 2 godz.: Tworzenie prostych kwerend wybierających. Wykonywanie obliczeń w kwerendach. Kwerendy krzyżowe i kwerendy parametryczne.

4. 2 godz.: Tworzenie kwerend funkcjonalnych (transakcji): aktualizująca, tworząca tabelę (powielająca), usuwająca. Tworzenie raportów.

5. 1 godz.: Formularze: tworzenie, edycja, przeglądanie danych.

6. 1 godz.: Kolokwium

System Informatyczny lasów Państwowych

1. 2 godz.: Struktura Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Logowanie w systemie, zasady komunikacji, uruchamianie aplikacji. Adres leśny, adres administracyjny.

2. 2 godz.: Opis taksacyjny w SILP. Wyszukiwanie, selekcja, sporządzanie raportów. Dokumenty wejściowe i wyjściowe opisu taksacyjnego.

3. 2 godz.: Ochrona lasu: wprowadzanie dokumentów źródłowych oraz sporządzanie raportów.

4. 2 godz.: System planów. Zakładanie pozycji planu, czynności, materiały i produkty.

5. 2 godz.: Obieg informacji z zakresu planowania pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Sporządzanie raportów z różnego typu planów.

Literatura:

Mendrala D., Szeliga M 2010. Access 2010 PL. Helion. Gliwice

Walkenbach J., 2011. Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha. Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Ochał W., Excel - programowanie VBA - materiały dla studentów

Kopertowska M., Bazy danych. Mikom, Warszawa 1999. System Informatyczny Lasów Państwowych – Podręcznik Użytkownika Zeszyty: 1 - 42 wyd. Pro-Holding. Kraków.

Instrukcje obsługi programów poszczególnych modułów Systemu Informatycznego Lasów Państwowych http://www.zilp.lasy.gov.pl/z/test01/działalność/zasoby_silp/instr_uzyt

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna podstawy budowy relacyjnych baz danych oraz strukturę systemu informatycznego stosowanego w LP

Umiejętności:

posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania informacji pochodzących z relacyjnych baz danych

stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania, magazynowania i przetwarzania informacji z zakresu gospodarki leśnej

Kompetencje społeczne:

ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania się, aktualizacji wiedzy i samodoskonalenia w zakresie nowoczesnych systemów bazodanowych

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia projektowe(warsztatowe):

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

demonstracja praktycznych umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Ochał
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Marcin Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Ochał
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Marcin Pierzchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Ochał
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Wojciech Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Ochał
Prowadzący grup: Leszek Bujoczek, Wojciech Ochał, Bogdan Wertz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.