Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A6.HLASU.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Planowanie i wybór metod pielęgnacji w drzewostanie dojrzewającym, projektowanie zadrzewień oraz zalesianie nieużytków. Umiejętność organizowania i wykonywania głównych prac hodowlanych opartych na zasadach hodowli lasu bliskiej naturze.

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe 28 godz.

Tematyka zajęć Uprawy

Czyszczenia

Trzebieże

Rębnie

Ćwiczenia projektowe 6 godz.

Tematyka zajęć Zasady wyboru i postępowanie w rębniach stopniowych i przerębowej

Optymalizacja rozkładu pierśnic w lesie przerębowym

Optymalizacja zabiegów trzebieżowych

Projekt zadrzewień

Literatura:

Podstawowa

1. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa

2. Jaworski A. 2013. Hodowla lasu. Tom II. Pielęgnowanie lasu. PWRiL Warszawa

3. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa

4. Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

5. Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

6. Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Monografia (Poradnik Leśnika) serii Drzewa Polskich Lasów. PWRiL Warszawa

7. Zajączkowski J., Zajączkowski K. 2013. Hodowla lasu. Tom IV. Zadrzewienia. PWRiL, Warszawa.

8. Zajączkowski K. 2001. Dobór drzew i krzewów do zadrzewień na obszarach wiejskich. IBL, Warszawa.

9. Zajączkowski K. 2005. Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce. Prace IBL, Rozprawy i Monografie nr 4, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Praca zbiorowa. 1991. Poradnik leśniczego. SIiTLiD, Warszawa.

2. Praca zbiorowa. 1980. Trzebieże. PWRiL Warszawa,

3. Strzelecki W., Sobczak R. 1972. Zalesianie nieużytków i gruntów trudnych do odnowienia. PWRiL Warszawa.

4. Szczotka K. 1973. Zadrzewienia. Skrypt WSR Kraków.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

zaplanować i nadzorować prace odnowieniowe; wyznaczać cięcia, ocenić efekty i przeprowadzić optymalizację zabiegów z zakresu czyszczeń, trzebieży, cięć rębnych, przebudowy i przemiany ze szczególnym uwzględnieniem lasów górskich LES_U10 R

wykonać projekt zadrzewień LES_U11 R

Specjalizacja - Leśnictwo wielofunkcyjne: wykonać plan głównych prac hodowlanych opartych na zasadach naturalnego kierunku hodowli lasu.

Specjalizacja - Technika i wykonawstwo prac leśnych: wykonać projekt zalesień gruntów porolnych uwzględniający zasady inżynierii ekologicznej. LES_U10, LES_U11 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem. LES_K02 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń (minimum 55% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0)

Zaliczenie sprawozdań (obliczenia optymalizacyjne)

Zaliczenie projektu

Ocena aktywności i umiejętności pracy w grupie

udział oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 28 godzin więcej informacji
Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Rafał Jastrzębski, Maciej Pach, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 28 godzin więcej informacji
Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Olga Orman, Maciej Pach, Jarosław Paluch, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 28 godzin więcej informacji
Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Rafał Jastrzębski, Maciej Pach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 28 godzin więcej informacji
Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Rafał Jastrzębski, Maciej Pach, Jerzy Skrzyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.