Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management of forest ecosystems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2a.MAN.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Management of forest ecosystems
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Forest management principles

Feature of Forest Management Unit in different management systems

Processes of forest development

Sustainability of forest and timber production

The system of forest regulation

Program of timber resources development in clear-cutting system

Program of timber resources development in uneven-aged forest

Scheduling stands for final cutting

Pełny opis:

Forest management principles

Feature of Forest Management Unit in different management systems

Processes of forest development

Sustainability of forest and timber production

The system of forest regulation

Program of timber resources development in clear-cutting system

Program of timber resources development in uneven-aged forest

Scheduling stands for final cutting

Two-feature classification of stands

Program of timber resources development in clear-cutting system

Elaborate data from control sample plots in uneven-aged stands

Program of timber resources development in uneven-aged forest

Plan of stands feeling in clear cutting system

Plan of feeling in uneven-aged stands

Literatura:

Poznański R. 2004. Nowe metody regulacji w urządzaniu lasu. AR Kraków.

Poznański. R. 2005. Problemy regulacji w urządzaniu lasu. przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR. Kraków

Banaś J. Zięba S., Bujoczek L. 2018.An Example of Uneven-Aged Forest Management for Sustainable Timber Harvesting. Sustainability, 10(9), 3305; https://doi.org/10.3390/su10093305

Bettinger, P.; Boston, K.; Siry, J.P.; Grebner, D.L. Forest Management and planning; Academic Press, 2009; ISBN 978-0-12-374304-4.

Poznański. R., Zięba S., Zygmunt R. 2002. Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń. Skrypt AR, Kraków.

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE – the graduate knows and understands

L.A2a.MFE.SM.LLSXX_W01 the idea of forest sustainability; processes of regeneration, survival and mortality of trees and stands; ecological, social and economic functions of forests LES2_W02

LES2_W03

LES2_W4 R

L.A2a. MFE.SM.LLSXX_W02 the yield according to urgency and possibility of stands feeling, the program of desirable development of timber resources in clear-cutting system, the yield for developmental phases in uneven-aged forest, the program of desirable development of timber resources in uneven-aged forest LES2_W02

LES2_W03

LES2_W4 R

SKILLS – the graduate is able to

L.A2a. MFE.SM.LLSXX_U01 use of two-feature age class table, analyzed state of forest management unit in clear-cutting system and shelter wood system, elaborate a program of stands development in 10-year period

prepare a plan of feeling in uneven-aged forest LES2 _U02

LES2 _U03 R

analyzed changes of DBH structure and directions of timber resources development using data from control sample plots

SOCIAL COMPETENCIES – the graduate is ready to:

L.A2a. MFE.SM.LLSXX_K01 work independently and manage team work, select roles for personal competences of individual team members, respectively LES2 _K02 R

Metody i kryteria oceniania:

written exam limited in time (minimum 55% of correct answers to obtain the 3.0 mark); the participation of the positive grade from the lectures in the final evaluation is 40%.

Passing projects on a grade from particular topics (minimum 55% of correct answers to obtain the 3.0 mark); the participation of the positive grade from the lectures in the final evaluation is 40%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)